Search results

 1. BÚLIK, Marián. Sú bezhotovostné platby bezpečné? In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2019. ISSN 1337-9798, 2019, roč. 11, č. Jeseň/Autumn, s. 16.
  article

  article

 2. BALOG, Boris. Prevencia a manažment introdukcie a širenia inváznych nepôvodných druhov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-7523, 2019, roč. 12, č. 7-8, s. 9-11.
  article

  article

 3. CATHALA, Hana. "Wow" wellness. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2019. ISSN 1337-0545, 2019, roč. 13, č. jeseň, s. 65-68.
  article

  article

 4. SOCHUĽÁKOVÁ, Jana. Výskum a vývoj ako predpoklad štvrtej priemyselnej revolúcie. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest. Medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISBN 978-80-8075-837-0, s. 186-192.
  article

  article

 5. Být strážným může být povoláním na celý život. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 10, s. 14-17.
  article

  article

 6. VAGAŠ, Marek. Automated and Robotized Workplaces Based on Industry 4.0 with Focus to Safety Issues. In Interdisciplinarity in Theory and Practice : Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields. - Arad : Adoram, 2019. ISSN 2344-2409, 2019, no. 18, s. 19-23.
  article

  article

 7. KUCHYŇKOVÁ, Petra - HAJKO, J. Ten Years of EaP: Successes but also New Chalenges. In International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs. - Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, 2019. ISSN 1337-5482, 2019, vol. 28, no. 1-2, pp. 73-83.
  article

  article

 8. KOUKAL, Pavel. Soutěžní compliance a GDPR. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2018. ISSN 1804-1183, 2018, č. 1, s. 21-28.
  article

  article

 9. ZAWARTKA, Małgorzata. Terrorism in Tourism. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 1, s. 78-85.
  article

  article

 10. PUPIŠOVÁ, Iveta. Akadémia hoteliera: Chránite svojich zamestnancov? In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2018. ISSN 1337-0545, 2018, roč. 12, č. jeseň, s. 36-38.
  article

  article