Search results

 1. KOTULIČ, Rastislav - KIRÁLY, Peter - RAJČÁNIOVÁ, Miroslava. Finančná analýza podniku. Lektori 1. vydania: Jana Šnircová, František Kalouda. 3. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 227 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-888-1. [Copy count : 23, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. VLKOLINSKÝ, Peter. Vývoj modelu hodnotenia bonity žiadateľa/klienta, uchádzajúceho sa o aktívny bankový obchod, metódou logistickej regresie : dizertačná práca. Školiteľ: Karol Zalai. Bratislava, 2012. 155 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. KISLINGEROVÁ, Eva - HNILICA, Jiří. Finanční analýza : krok za krokem. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2008. 135 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-713-5. [Copy count : 4, currently available 0, at library only 4]
  Finanční analýza

  book

 4. KISLINGEROVÁ, Eva - HNILICA, Jiří. Finanční analýza : krok za krokem. Praha : C.H. Beck, 2005. 137 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-321-3. [Copy count : 17, currently available 12, at library only 4]
  book

  book

 5. MLČOCH, Jan. Inovace a výnosnost podniku. Praha : LINDE Praha, 2002. 187 s. Praktické příručky, daně, účetnictví, ekonomie. ISBN 80-7201-302-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. KAŠÍK, Josef - MICHALKO, Milan. Podniková diagnostika. Ostrava : Tandem, 1998. 343 s. ISBN 80-902167-4-9. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 7. ŠEBEJOVÁ, Katarína - SRPOVÁ, Jitka. Aplikačné programy pre finančno-ekonomickú analýzu. 1. časť. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1998. 206 s. ISBN 80-225-0869-1. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 8. SEKERKA, Bohuslav. Finanční analýza společnosti na bázi účetních výkazů. 2. uprav. vyd. Praha : PROFESS CONSULTING, 1997. 172 s. ISBN 80-85235-40-4. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 9. ARNOLDI, Heiner. Fristigkeitsstruktur des Fremdkapitals : Instrumente und Strategien zur Finanzierung. Wiesbaden : Gabler, 1993. 222 s. Schriftenreihe für Kreditwirtschaft und Finanzierung, Bd. 13. ISBN 3-409-13677-0. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 10. SPITZ, Marisabel. Öffnung der Märkte Osteuropas. Joint Ventures als Kooperationsform ... : dissertation der Hochschule St. Gallen ... Nr. 1313. St. Gallen : Die Hochschule St. Gallen, 1992. 305 s. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book