Search results

Records found: 21  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0001449 xcla^"
 1. KAPSKI, Denis - KUZMENKO, Vasili - KHMELNITSKAYA, Liudmila. Economic Assessment of Transport Movements of the Urban Population in Agglomerations. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2023. ISSN 1335-4205, 2023, vol. 25, no. 3, pp. A137-A146.
  article

  article

 2. HAMUĽÁK, Mikuláš. Aktuálne zmeny v oblasti organizácie pracovného času v doprave v súvislosti s novelou č. 407/2021 Z. z. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-1508, 2022, roč. 27, č. 6-7, s. 435-451.
  article

  article

 3. HAJÚKOVÁ, Tatiana. Data analysis of traffic accidents in Slovakia: analysis of traffic accidents with regard to regions of Slovak Republic and types of road communications for year 2016. In Ecoletra.com : scientific eJournal. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2017. ISSN 2377-9748, 2017, vol. 3, no. 2, pp. 18-28.
  article

  article

 4. MIKOLAJ, Ján - REMEK, Ľuboš - KOZEL, Matúš. Life cycle extension of a pavement structure. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2016. ISSN 1335-4205, 2016, vol. 18, no. 4, pp. 83-89.
  article

  article

 5. FAITH, Peter. Vplyv automobilizmu na spoločnosť. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '12 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 10. - 11. október 2012. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2012]. ISSN 1336-5878, s. 179-186.
  article

  article

 6. SZABÓ, Dezider - KLEPOCH, Jaromír. Euro-ázijský dopravný koridor - projekt 21. storočia. In Horizonty dopravy : veda - výskum - prax. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2011. ISSN 1210-0978, 2011, roč. 19, č. 1, s. 3-5.
  article

  article

 7. HUDEC, Marián - CHOMA, Igor. "Diaľnice bez PPP nemajú šancu". Igor Choma. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2010. ISSN 1336-9857, október 2010, č. 10, s. 10-12.
  article

  article

 8. NEMEČEK, Miloš - FILIN, Juraj. Šoková terapia menom PPP akceleruje rozvoj životodarných dopravných tepien : diaľnice sú výkladná skriňa rezortu, napredujú však aj železnice a telekom. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Máj, s. 18-19.
  article

  article

 9. MORAVČÍK, Tomáš. Zníženie spotrebnej dane : nemôže pokryť zvýšenie nákladov dopravcov. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2010. ISSN 1336-393X, 2010, roč. 10, č. 1-2, s. 32-39.
  article

  article

 10. FIGEĽ, Ján. Výstavba diaľnic si vyžaduje zodpovednosť : najdôležitejšími prioritami sú bezpečnosť a kvalita. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. November/December, s. 37.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.