Search results

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0001449 xpca^"
  1. ONDRIAŠ, Juraj. The Middle Corridor of the Iron Silk Road. In Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. novembra 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412, s. 410-415. VEGA 1/0732/21.
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.