Search results

 1. Economics & Finance Conference. International Conference. Economics & Finance Conference : Proceedings of the 10th Economics & Finance Conference, 10 - 13 September 2018, Rome, (Italy) [elektronický zdroj]. Reviewers: Koji Akimoto, Nguyen Bao Ahn, Ilona Bazantova. Prague : IISES, 2018. online 612 s. Available on Internet: <https://www.iises.net/proceedings/10th-economics-finance-conference-rome/front-page> ISBN 978-80-87927-77-9. ISSN 2336-6044.
  electonic book

  electonic book

 2. Chudoba a spotrebiteľské správanie : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Mária Zúpková, Róbert Hölcz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [40 s.]. VEGA 1/0224/15. ISBN 978-80-225-4468-9. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : Európa, Slovensko – súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu : zborník statí [elektronický zdroj]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013. online [283 s.]. VEGA 2/0004/12. ISBN 978-80-7144-212-7.
  Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí

  electonic book

 4. PAUHOFOVÁ, Iveta. Paradigmy zmien v 21. storočí : Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu [elektronický zdroj]. Recenzenti: Vladimír Gonda, František Ochrana, Vincent Šoltés. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013. online [272 s.]. VEGA 2/0004/12, VEGA 2/0104/12. ISBN 978-80-7144-211-0.
  Paradigmy zmien v 21. storočí

  electonic book

 5. Svetová ekonomika medzi rastúcimi rizikami a náznakmi oživenia : zborník z konferencie k prezentácii monografie : Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky medzi stagnáciou a oživením : 26. septembra 2012 v Bratislave : v spolupráci s EU v Bratislave [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. online [168 s.]. ISBN 978-80-7144-202-8.
  electonic book

  electonic book

 6. Ekonomická teória a ekonomická realita. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava [elektronický zdroj]. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. CD-ROM [630 s.]. VEGA 259, 262, 268, 269. ISBN 978-80-225-3286-0. [Copy count : 4, currently available 3, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 7. Sociálne podnikanie verzus chudoba a dobrovoľníctvo. Medzinárodná vedecká konferencia. Sociálne podnikanie verzus chudoba a dobrovoľníctvo : medzinárodná vedecká konferencia : 26.5.-27.5.2011 : recenzovaný zborník príspevkov [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2011. CD-ROM [245 s.]. ISBN 978-80-557-0259-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 8. DRUGA, Peter et al. Európa 2020 - inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa : odporúčania pre Slovensko [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Luxembourg : Úrad na vydávanie publikácií Európskej únie, 2011. online 108 s. ISBN 978-92-79-21748-7.
  electonic book

  electonic book

 9. Sociálne podnikanie verzus chudoba a sociálna exklúzia. Medzinárodná vedecká konferencia. Sociálne podnikanie verzus chudoba a sociálna exklúzia : medzinárodná vedecká konferencia : 20.5.2010 - 21.5.2010 : recenzovaný zborník príspevkov [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-557-0010-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 10. OECD factbook 2010 : economic, environmental and social statistics [elektronický zdroj]. Paris : OECD, 2010. USB kľúč. ISBN 978-92-64-08403-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book