Search results

Records found: 353  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0001562 xkni^"
 1. ECONOMY, Elizabeth C. Svět podle Číny. 1. vydání. Praha : Bourdon, 2023. 246 s. ISBN 978-80-7611-081-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Svět podle Číny

  book

 2. PINDYUK, Olga. Implications of China’s Growing Geo-Economic Influence for the EU: Addressing Critical Dependencies in the Green Transition. Policy Notes and Reports 67. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2023. 19 s.
  electonic book

  electonic book

 3. Management and Sustainability in the Belt and Road. 1st Edition. Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2023. 290 s. ISBN 978-1-003-19814-7.
  book

  book

 4. TOMČÍK, Ondrej. Vývoj zahraničnoobchodných vzťahov ČĽR - SR a možnosti uplatnenia sa slovenských firiem na trhu ČĽR : dizertačná práca. Školiteľ: Stanislav Zábojník. Bratislava, 2023. 129 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. BRZICA, Daneš - HOŠOFF, Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2023. 318 s. ISBN 978-80-7144-335-3. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 6. CIBUĽA, Adam. Priame zahraničné investície ako nástroj medzinárodného podnikania čínskych firiem : dizertačná práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2022. 115 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. DRUŽBACKÁ, Barbora. Vývoj zahraničnoobchodných vzťahov Čínskej ľudovej republiky - Európskej únie a možnosti uplatnenia sa európskych firiem : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Kittová. Bratislava, 2022. 173 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Čínska hodvábna cesta (Belt and Road Initiative) - príležitosť alebo riziko pre konkurencieschopnosť exportu EÚ a SR? : súbor vedeckých statí k projektu VEGA : VEGA č. 1/0777/20. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 154 s. VEGA V-20-167-00 (1/0777/20). ISBN 978-80-225-5026-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Čínska hodvábna cesta (Belt and Road Initiative) - príležitosť alebo riziko pre konkurencieschopnosť exportu EÚ a SR?

  book

 9. ZAVARSKÁ, Zuzana. China in Europe: FDI Trends and Policy Responses in the 17+1 Region and Austria. Policy Notes and Reports 57. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2022. 25 s.
  electonic book

  electonic book

 10. BRZICA, Daneš - HOŠOFF, Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Recenzenti: Vladimír Mařík, Rudolf Sivák. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2022. 302 s. ISBN 978-80-7144-329-2. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.