Search results

Records found: 224  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0001594 xcla^"
 1. JAŠURKOVÁ, Katarína. Legislatívne zmeny v oblasti daní účinné od 1. 1. 2024. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1336-426X, 2024, roč. 21, č. 4, s. 2-25.
  article

  article

 2. SANDTNER, Lucia. Obľúbené obnoviteľné zdroje energie v daniach, účtovníctve a dotačných schémach. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1336-426X, 2023, roč. 20, č. 9, s. 2-13.
  article

  article

 3. PASTIERIK, Vladimír. Podniková predajňa. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1336-426X, 2023, roč. 20, č. 10, s. 47-50.
  article

  article

 4. JURČÍKOVÁ, Božena. Nové hodnotenie daňových subjektov indexom daňovej spoľahlivosti po 1. januári 2022. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1335-7034, 2022, roč. 27, č. 6, s. 10-18.
  article

  article

 5. SANDTNER, Lucia. Spotrebné dane. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 1, s. 89-102.
  article

  article

 6. SANDTNER, Lucia. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 8, s. 22-28.
  article

  article

 7. PRÁT, Šárka. Taxation on Consumption in the Czech Republic: Alcohol, Beer, and Wine. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2020. ISSN 2391-7083, 2020, no. 12, pp. 50-67.
  article

  article

 8. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Fajčenie čaká vyššia daň. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1805-0549, 9-10, č. 55, (2020.
  article

  article

 9. ŠUBÍK, Peter. Súkromné pálenie destilátov. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 2, s. 75.
  article

  article

 10. ZIMMERMANNOVÁ, Jarmila et al. Does Cigarette Taxation Have an Impact on Reducing Their Consumption? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 10, s. 1035-1054.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.