Search results

Records found: 168  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0001594 xkni^"
 1. SNOWDON, Christopher - ĎURANA, Radovan. Index pestúnskeho štátu 2023. 5/2023. Bratislava : INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, 2023. 6 s. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 2. SNOWDON, Christopher. Nanny State Index ’23. Brussels : EPICENTER, 2023. 85 s. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 3. HUŇADY, Ján - IŠTOK, Michal. Daňový systém. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 197 s. ISBN 978-80-557-1725-8. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 4. VÁLEK, Juraj. Systém zdaňovania spotreby alkoholických nápojov v Slovenskej republike : habilitačná práca. Oponent: Anna Schultzová... [et al.]. Bratislava, 2020. 132 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Zákony I/2019 - časť A : úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti daní k 1.1.2019 : daň z príjmov : daň z pridanej hodnoty : daňový poriadok : miestne dane : archív a registratúra : cestovné náhrady : spotrebné dane : sociálny fond. Žilina : Poradca, 2019. 616 s. ISBN 978-80-8162-058-4. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 6. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement IX. (2019). Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement IX. (2019) : Reviewed Proceeding of Posts from the 9. International Scientific Conference, 26th-28th November, 2019, (Košice-Rajecké Teplice, Slovakia). Reviewers: Vincent Jakub, Emília Duľová Spišáková. 1st Edition. Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2019. CD-ROM 95 s. ISBN 978-80-225-4676-8. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 7. Taxing Energy Use 2019 : Using Taxes for Climate Action. Paris : OECD, 2019. 104 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-energy-use-2019_058ca239-en> ISBN 978-92-64-64845-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Zákony I/2018 - časť A : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti daní : daň z pridanej hodnoty : daň z príjmov : daňový poriadok : miestne dane : spotrebné dane : cestovné náhrady : poplatok za rozvoj. Žilina : Poradca, 2018. 576 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Zákony I/2018 - časť A

  book

 9. Taxing Energy Use 2018 : Companion to the Taxing Energy Use Database. Paris : OECD, 2018. 53 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-energy-use-2018_9789264289635-en> ISBN 978-92-64-28943-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Consumption Tax Trends 2018 : VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues. Paris : OECD, 2018. 202 s. Consumption Tax Trends. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/consumption-tax-trends-2018_ctt-2018-en> ISBN 978-92-64-30902-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.