Search results

Records found: 141  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0001594 xpca^"
 1. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Daňovníctvo : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzenti: Zuzana Korytárová, Tomáš Ciran. 2. prepracované a aktualizované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. 184 s. [7,3 AH]. VEGA 1/0679/23. ISBN 978-80-571-0594-7. [Copy count : 15, currently available 12, at library only 2]
  Daňovníctvo

  book

 2. RIMEŠ, Michal - VÁLEK, Juraj. Dane, ako nástroj na elimináciu spotreby statkov, ktoré spôsobujú neželané externality. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISSN 1805-0638, 2023, roč. 12, č. 1, s. 43-47. APVV-20-0338.
  article

  article

 3. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana - RABATINOVÁ, Marcela. Related National-economic Impacts and Particularities of the Consumption Taxation (Case of the Slovak Republic). In European Journal of Transformation Studies. - Tbilisi : Europe our House. ISSN 2298-0997, 2023, vol. 11, no. 1, pp. 86-106. VEGA 1/0679/23.
  article

  article

 4. VAVROVÁ, Katarína - BIKÁR, Miloš. Financial Environment for Selective Excise Taxes. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2021 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4890-8, s. 464-474 online. VEGA 1/0007/19.
  article

  article

 5. VÁLEK, Juraj. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov od roku 2021. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 6-7, s. 43-58.
  article

  article

 6. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Daňovníctvo : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzovali: Marcela Rabatinová, Tomáš Ciran. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 184 s. [7,2 AH]. ISBN 978-80-571-0403-2. [Copy count : 15, currently available 12, at library only 2]
  Daňovníctvo

  book

 7. VAVROVÁ, Katarína - BIKÁR, Miloš. Environment Charge and Covid. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0007/19.
  article

  article

 8. VÁLEK, Juraj. Pokles domácej výroby - vplyv na konkurencieschopnosť krajiny. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-9] CD-ROM. APVV-15-0322. APVV-15-0322, APVV, Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem.
  article

  article

 9. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. Výdavky domácností na vybrané komodity. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-11] CD-ROM. VEGA 1/0356/19.
  article

  article

 10. VÁLEK, Juraj. Sadzba z tabakových výrobkov a prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2019. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 1, s. 34-36.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.