Search results

Records found: 1096  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0001600 xcla^"
 1. BÖSZÖRMENYI, Jana. Refakturácia cestovných nákladov a nákladov na mzdy medzi spoločnosťami a odpočítanie DPH z faktúry. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1335-0897, 2023, roč. 28, č. 1, s. 19-26.
  article

  article

 2. SIDOROVÁ, Zuzana - HUDÁKOVÁ, Tereza. Skupina dodávateľov a DPH. In Verejné obstarávanie - právo a prax : odborný dvojmesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1339-5963, 2023, roč. 10, č. 1, s. 17-21.
  article

  article

 3. VAŠKOVÁ, Naďa. Zákon o dani z pridanej hodnoty. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1335-1583, 2023, roč. 28, č. 8, s. 2-266.
  article

  article

 4. JURIŠOVÁ, Simona. Novely DPH, ZDP a daňového poriadku od 2023. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1335-0897, 2023, roč. 28, č. 4-5, s. 10-33.
  article

  article

 5. PASTIERIK, Vladimír. Čo sa mení v daniach po 1. 1. 2023? Prehľad aktuálnych novelizácií vybraných zákonov. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1336-426X, 2023, roč. 20, č. 2, s. 2-7.
  article

  article

 6. JURIŠOVÁ, Anna. Koncoročné povinnosti platiteľa dane. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1336-426X, 2023, roč. 20, č. 1, s. 44-67.
  article

  article

 7. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Režim osobitnej úpravy DPH - OSS. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1335-0897, 2023, roč. 28, č. 8, s. 6-12.
  article

  article

 8. VÁLEK, Juraj. Určenie miesta dodania pri dani z pridanej hodnoty v roku 2023. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2023. ISSN 1335-2024, 2023, roč. 31, č. 5, s. 9-15.
  article

  article

 9. JURČÍKOVÁ, Božena - JURČÍK, Peter. Podanie dodatočných daňových priznaní za vybrané druhy daní. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1335-0897, 2023, roč. 28, č. 9-10, s. 21-39.
  article

  article

 10. VÁLEK, Juraj. Daňová povinnosť v roku 2023. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2023. ISSN 1335-2024, 2023, roč. 31, č. 4, s. 15-18.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.