Search results

 1. Zákony I/2019 - časť A : úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti daní k 1.1.2019 : daň z príjmov : daň z pridanej hodnoty : daňový poriadok : miestne dane : archív a registratúra : cestovné náhrady : spotrebné dane : sociálny fond. Žilina : Poradca, 2019. 616 s. ISBN 978-80-8162-058-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. The Role of Digital Platforms in the Collection of VAT/GST on Online Sales. Paris : OECD, 2019. 84 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/the-role-of-digital-platforms-in-the-collection-of-vat-gst-on-online-sales_e0e2dd2d-en> ISBN 978-92-64-73705-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III : zborník vedeckých statí - 13. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava, 9.9.2019. Recenzenti: Tatiana Čorejová, Nora Grisáková. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2019. CD-ROM 89 s. ISBN 978-80-554-1584-0.
  electonic book

  electonic book

 4. KUŠNÍR, Peter et al. Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. Reviewers: Anna Schultzová, Katarína Belanová, Pawel Trawicki. 1st Edition. Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. 208 s. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-83-944614-9-2. [Copy count : 11, currently available 7, at library only 3]
  book

  book

 5. Dane a účtovníctvo 1/2018 (XV. ročník) : mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z daňového a účtovného poradenstva. (Oslobodené príjmy. Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. 84 s. ISSN 1336-426X. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book

 6. Judikatúra Súdneho dvora EÚ : za rok 2017 : vo veciach dane z pridanej hodnoty. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 351 s. ISBN 978-80-8168-924-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. Consumption Tax Trends 2018 : VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues. Paris : OECD, 2018. 202 s. Consumption Tax Trends. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/consumption-tax-trends-2018_ctt-2018-en> ISBN 978-92-64-30902-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Zákony I/2018 - časť A : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti daní : daň z pridanej hodnoty : daň z príjmov : daňový poriadok : miestne dane : spotrebné dane : cestovné náhrady : poplatok za rozvoj. Žilina : Poradca, 2018. 576 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  Zákony I/2018 - časť A

  book

 9. Moderní trendy v účetnictví. Pedagogická konference. Moderní trendy v účetnictví : sborník 18. ročníku pedagogické konference pořádané 1. prosince 2018 na VŠE v Praze, Česká republika. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2018. online 106 s. ISBN 978-80-245-2300-2.
  electonic book

  electonic book

 10. Energy Subsidy Reform in the Republic of Moldova : Energy Affordability, Fiscal and Environmental Impacts. Paris : OECD, 2018. 88 s. Green Finance and Investment. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/energy-subsidy-reform-schemes-in-the-republic-of-moldova_9789264292833-en> ISBN 978-92-64-29270-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book