Search results

 1. MEHEŠ, Marek - STAŠKOVÁ, Slavomíra - LUKÁČ, Jozef. Effectiveness of Vat Collection in the Slovak Republic. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2019. ISSN 2585-8785, 2019, vol. 12, no. 1, s. 45-52. I-18-110-00.
  article

  article

 2. UŽÍK, Ján. Prierez slovenskou legislatívnou úpravou dane z pridanej hodnoty, základné pojmy a súvislosti, modelové príklady, pre bakalárske štúdium v odbore Účtovníctvo. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. Špeciálne vydanie, s. 59-82. APVV-16-0602.
  article

  article

 3. OLEXOVÁ, Cecília - KUDLOVÁ, Zuzana. Vplyv kvality vládnutia na daňovú medzeru. In III. Slovensko-české dni daňového práva. pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania. III. Slovensko-české dni daňového práva : pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2019. ISBN 978-80-8152-819-4, s. 285-294. APVV-16-0160.
  article

  article

 4. RABATINOVÁ, Marcela. Investičný majetok z hľadiska DPH a úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2019. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 11, s. 14-27.
  article

  article

 5. VAŠEKOVÁ, Miroslava - MATEÁŠOVÁ, Martina. Zdaňovanie daňou z pridanej hodnoty v SR - vybrané zmeny účinné od 1. januára 2019. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. Mimoriadne vydanie, s. 15-23 online.
  article

  article

 6. RABATINOVÁ, Marcela. Zdaňovanie služieb daňou z pridanej hodnoty v roku 2019. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 7-8, s. 19-34.
  article

  article

 7. SIMONIDESOVÁ, Jana. Daňové aspekty medzinárodných transakcií a daňových únikov. In Financie, účtovníctvo, dane 2019. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2019 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2019. ISBN 978-80-225-4660-7, s. 74-83.
  article

  article

 8. RABATINOVÁ, Marcela. Refundácia DPH zahraničným podnikateľom a zahraničným turistom v roku 2019. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 12, s. 9-19.
  article

  article

 9. VÁLEK, Juraj. Ostatné zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od januára 2020. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 9, s. 6-13.
  article

  article

 10. BUKOVOVÁ, Sylvia - GAJDOVÁ, Denisa - KOVALEV, Andrej. Podnikanie v malých a stredných podnikoch : vybrané problémy. Recenzenti: Viera Marková, Gabriela Dubcová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 252 s. [13,18 AH]. VEGA 1/0569/18. ISBN 978-80-225-4610-2. [Copy count : 12, currently available 1, at library only 2]
  book

  book