Search results

 1. SEDLÁKOVÁ, Iveta - GAJDOŠÍK, Samuel. Identifikácia možností vzniku škody a ušlého zisku pri elektronickom B2B obchodovaní na Slovensku. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2015. ISSN 1337-0839, 2015, roč. 9, č. 1, s. 40-46.
  article

  article

 2. HANULJAK, Miroslav. Po poklesoch prišiel rast : vývoj lízingu na Slovensku a jeho porovnanie s Európou. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, apríl 2011, roč. 12, č. 4, s. 13-15.
  article

  article

 3. JEŠKO, Vladimír. Lízing dúfa, že sa odrazí od dna : pozitívny rast ekonomiky Slovenska by mohol zastaviť pokles financovania. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Apríl, s. 18. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0112752/GW-04-2010-web.pdf>
  article

  article

 4. SVÍTIL, Martin - KALOUDA, František - LYČKOVÁ, Taťána. Reakce leasingových společností v České republice na hospodářskou krizi. In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. ISBN 978-80-225-2863-4.
  article

  article

 5. POHANČENÍKOVÁ, Jana. Finančný leasing, jeho história, súčasnosť a právna úprava. In Ekonomický a právny poradca podnikateľa. ISSN 1335-0714, 1998, č. 6, s. 145-147.
  book

  book

 6. DUCKÝ, Ján - ĎURIANOVÁ, Alica. Vládna doktrína v plyne. In Slovenský Profit : týždenník o ekonomike, podnikaní a peniazoch. - Bratislava : A-HA, public, 1997, 22. apríl 1997, roč. 5, č. 17, s. 22.
  article

  article

 7. Komentár k zákonu NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 2. In Mzdy a financie, 1995, roč. 2, č. 13, s. 78-130.
  article

  article

 8. Zmluva o dielo. In Poradca podnikateľa, 1993, č. 10, s. 91-100.
  article

  article