Search results

Records found: 188  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0001759 xpca^"
 1. AUGUSTÍN, Michael. The Helsinki Process During the CSCE Chairmanshipof the Czech and Slovak Federative Republic in 1992: From Prague to Helsinki. In Res Gestae. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2023. ISSN 2450-4475, 2023, č. 16, s. 149-163.
  article

  article

 2. PAKŠIOVÁ, Renáta. SDG, Parížska dohoda o zmene klímy a Európska zelená dohoda ako impulzy zmien vo vykazovaní podnikov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2023. ISSN 1335-2024, 2023, roč. 31, č. 12, s. 18-21.
  article

  article

 3. HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia. The Prohibition of Threats and Use of Force in International Relations. In Mižnarodne spivtovarystvo ta Ukrajina v sučasnych hlobaľnych cyvilizacijnych procesach: aktuaľni ekonomični, polityko pravovi, bezpekovi ta sociaľno-humanitarni aspekty. Konferencija. Mižnarodne spivtovarystvo ta Ukrajina v sučasnych hlobaľnych cyvilizacijnych procesach: aktuaľni ekonomični, polityko pravovi, bezpekovi ta sociaľno-humanitarni aspekty : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji, 18-19 kvitnja 2023 roku, Užhorod. - Užhorod : Ministerstvo osviti i nauki Ukrajini, 2023. ISBN 978-617-7825-98-1, s. 276-281. VEGA 1/0842/21. 1/0842/21, VEGA, Vývoj kooperatívnej bezpečnosti a pozícia Slovenskej republiky.
  article

  article

 4. LOVCIOVÁ, Kornélia. Support for the Food Industry in the Slovak Republic. In International Scientific Days 2022: Efficient, Sustainable and Resilient Agriculture and Food Systems – The Interface of Science, Politics and Practice. International Scientific Conference. International Scientific Days 2022: Efficient, Sustainable and Resilient Agriculture and Food Systems – The Interface of Science, Politics and Practice : Conference Proceedings. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2022. ISBN 978-80-552-2507-4, pp. 96-104.
  article

  article

 5. Významné aspekty udržateľného rozvoja : zborník vedeckých statí. Zborník zostavili: Malgorzata A. Jarossová, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Małgorzata Krzywonos, Katarína Gubíniová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 98 s. [6,34 AH]. VEGA 1/0398/22. ISBN 978-80-225-5002-4.
  book

  book

 6. JANČÍKOVÁ, Eva - PÁSZTOROVÁ, Janka. Promoting EU Values in International Agreements. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Juridical Tribune – Tribuna Juridica Journal : Tribune of Comparative and International Law. - Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies. ISSN 2247-7195, 2021, vol. 11, no. 2, pp. 203-218 online.
  article

  article

 7. KURUCZ, Milan. Nacionaľno vyznačeni vnesky u mechanizmi Pariz`koji ugody. In Ukrajina v systemi evropejs'koji ekonomičnoji i polityčnoji integraciji. mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija. Ukrajina v systemi evropejs'koji ekonomičnoji i polityčnoji integraciji : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktyčnojii konferenciji. - Užgorod : RIK-U, 2020. ISBN 978-617-7692-82-8, s. 269-278 CD-ROM.
  article

  article

 8. LIPKOVÁ, Ľudmila - KAPUSTINA, Larisa - STEPANOVA, Diana. The Importance of the EU-Japan Economic Partnership Agreement. In ICEI 2020. International Conference. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 : Collection. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4455-8. ISSN 2571-029X, s. 542-548 online.
  article

  article

 9. KRUPOVÁ, Kristína. The Paris Agreement from the "Czecho-Slovak" Perspective – Article 6 under Scrutiny. In Geopolitics of energy. - Calgary : Canadian Energy Research Institute. ISSN 0273-1371, 2020, vol. 42, no. 7, pp. 1-9 online.
  article

  article

 10. DUBCOVÁ, Gabriela - PUSZTIOVÁ, Lea. Činnosť európskej únie v oblasti riešenia problémov v dôsledku zmeny klímy – európska zelená dohoda. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9705-6, pp. 50-58 online. VEGA 1/0309/18.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.