Search results

Records found: 55  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0001766 xcla^"
 1. MIČUDOVÁ, Tatiana. Výpoveď verzus dohoda o skončení pracovného pomeru. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-1508, 2022, roč. 27, č. 2-3, s. 66-73.
  article

  article

 2. UKROPEC, Anton. Spracúvanie osobných údajov vo vzťahu k pracovným zmluvám a dohodám. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 3, s. 15-18.
  article

  article

 3. TOMAN, Jozef. Zákonník práce. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 6-7, s. 3-410.
  article

  article

 4. VIŠŇOVSKÝ, Viliam. Zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2019. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 2-3, s. 20-34.
  article

  article

 5. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Dohoda o sporných nárokoch. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 10, s. 18-20.
  article

  article

 6. HRTÁNEK, Ladislav. Dohoda o vykonaní práce - vznik, trvanie a ukončenie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 3-4, s. 62-64.
  article

  article

 7. TICHÝ, Miroslav. Zákonné povinnosti zamestnávateľov v pracovnoprávnych vzťahoch. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 12, s. 274-279.
  article

  article

 8. JAŠKO, Jozef. Príplatky za prácu od 1. mája 2018. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 6, s. 30-32.
  article

  article

 9. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Dôchodcovia a výkon práce na dohodu v roku 2018. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 1, s. 15-18.
  article

  article

 10. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Novela Zákonníka práce. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 5, s. 3-5.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.