Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0001766 xkni^"
 1. BARANCOVÁ, Helena. Zákonník práce : komentár. 4. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2015. xxiii, 1240 s. Beckova edícia komentované zákony. ISBN 978-80-89603-31-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zákonník práce

  book

 2. BARANCOVÁ, Helena. Zákonník práce : komentár. 3. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2013. xxiii, 1075 s. Beckova edícia komentované zákony. ISBN 978-80-89603-10-7. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  Zákonník práce

  book

 3. BARANCOVÁ, Helena. Možnosti a hranice liberalizácie pracovných vzťahov. Bratislava : Sprint dva, 2011. 190 s. Juristika. ISBN 978-80-89393-50-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Možnosti a hranice liberalizácie pracovných vzťahov

  book

 4. MATĚJKA, Marek - VIDLAŘ, Pavel. Vše o přijímacím pohovoru : jak poznat druhou stranu. 2.přeprac. a aktualiz. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 213 s. ISBN 978-80-247-1972-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 5. MATĚJKA, Marek - VIDLAŘ, Pavel. Vše o přijímacím pohovoru : jak poznat druhou stranu. Praha : Grada Publishing, 2002. 193 s. Poradce. ISBN 80-247-0215-0. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 6. HOLLEY, William H. - JENNINGS, Kenneth M. - WOLTERS, Roger S. The Labor relations process. 7. ed. Fort Worth : Harcourt College Publishers, 2001. 638 s. ISBN 0-03-025841-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. Employment in Europe 1996. Brussel : European Commision, 1996. 166 s. ISBN 92-827-8765-6. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. HORVÁTHOVÁ, Miluška. Čo má vedieť mzdová účtovníčka...o pracovnoprávnych vzťahoch, o dohodách mimo pracovného pomeru, o dovolenke, pracovnom voľne, pracovnom čase, o odstupnom a odchodnom, o priemernom a započítateľnom zárobku, o sociálnom fonde. 1. vyd. Žilina : AJFA+AVIS, 1996. 179 s. Praktické príručky pre podniky a podnikateľov, Zv. 7. ISBN 80-88813-12-3. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 9. ČECHOVÁ, Oľga. Zákonník práce a predpisy vydané na jeho vykonanie s poznámkami z judikatúry. 2. aktual. vyd. Bratislava : Eurounion, 1996. 255 s. ISBN 80-85568-63-2. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 10. SOBČÍK, Jiří. Vzory pracovněprávních dokumentů : Pro zaměstnance a zaměstnavatele. Smlouvy, dohody a podání po novele zákoníku práce. 1. vyd. Ostrava : SAGIT, 1994. 192 s. ISBN 80-85789-14-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.