Search results

Records found: 27  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0001806 xcla^"
 1. RYMARZ, Joanna - BORUCKA, Anna - NIEWCZAS, Andrzej. Evaluation of Impact of the Operational and Technical Factors on Downtime of Municipal Buses Based on a Linear Regression Model. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2021. ISSN 1335-4205, 2021, vol. 23, no. 4, pp. A241-A247.
  article

  article

 2. TAYLOR, Zbigniew - CIECHAŃSKI, Ariel. Ownership Transformation and FDI among National Carriers Operating Road Passenger Transport Services in the Visegrád Group (V4) Countries. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193, 2020, roč. 72, č. 1, s. 81-102.
  article

  article

 3. LEGÉŇ, Marek. Slováci najviac "žerú" český RegioJet. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. novembra 2017, roč. 27, č. 46, s. 52-53.
  article

  article

 4. POLIAK, Miloš et al. The Competitiveness of public transport. In Journal of Competitiveness : scientific journal from the field of management and economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, 2017, no. 3, pp. 81–97 online.
  article

  article

 5. KOVÁČ, Ján. Na hromadnú dopravu idú lákať spoločným lístkom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 6. augusta 2015, roč. 25, č. 31, s. 20-22.
  article

  article

 6. CHMELÍK, Jakub. Assessments of modal split in long-distance passenger transport. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2015. ISSN 1213-2446, 2015, roč. 15, č. 1, s. 49-70.
  article

  article

 7. KOVÁČ, Ján. Ficov vlakový socík. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 30. októbra 2014, roč. 24, č. 43, s. 10-13.
  article

  article

 8. Viac miesta pre plyn. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2013. ISSN 1336-9857, apríl 2013, roč. 7, č. 4, s. 18-19.
  article

  article

 9. HORŇÁK, Marcel - PŠENKA, Tomáš. Verejná doprava ako indikátor medzisídelných väzieb medzi mestami Slovenska. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2013. ISSN 0016-7193, 2013, roč. 65, č. 2, s. 119-140.
  article

  article

 10. GREGOVÁ, Elena. Kvalita služieb vo verejnej osobnej doprave - súčasť stratégie dopravnej politiky SR. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '12 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 10. - 11. október 2012. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2012]. ISSN 1336-5878, s. 241-247.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.