Search results

 1. VITURKA, Milan - PAŘIL, Vilém. Assessment of Priorities of Construction of High-Speed Rail in the Czech Republic in Terms of Impacts on Internal and External Integration. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2020. ISSN 1213-2446, 2020, vol. 20, no. 1-2, pp. 217-241.
  article

  article

 2. HUBIČKA, Filip. Sigfox monitoruje nejen vagony. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 11, s. 13-15.
  article

  article

 3. DOBIÁŠ, Petr. Kybernetická bezpečnost v mezinárodní přepravě se stále podceňuje. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 1-2, s. 24-28.
  article

  article

 4. CEJKA, Jiří - TELECKÝ, Martin. Influence of Economic and Political Factors on the Public Rail Transport. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2019. ISSN 1335-4205, 2019, vol. 21, no. 2, s. 13-17.
  article

  article

 5. VITURKA, Milan - PAŘIL, Vilém. Metropole střední Evropy a jejich postavení v síti vysokorychlostních tratí. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 225-231.
  article

  article

 6. SIVILEVIČIUS, Henrikas - MASKELIŪNAITĖ, Lijana. The Model Assessing the Impact of Price and Provided Services on the Quality of the Trip by Train: MCDM Approach. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. ISSN 1212-3609, 2019, roč. 22, č. 2, s. 51-67.
  article

  article

 7. KVAŠŇÁK, Lukáš. Strojári ubrali nohu z plynu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 28. septembra 2017, roč. 27, č. 39.
  article

  article

 8. KUPEROVÁ, Martina. Trendy a modernizácia v nákladnej doprave. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2017. ISSN 1338-5127, 2017, roč. 9, č. 1, s. 66-77.
  article

  article

 9. FITZOVÁ, Hana. European railway reforms and efficiency: review of evidence in the literature. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2017. ISSN 1213-2446, 2017, roč. 17, č. 2, pp. 103–120.
  article

  article

 10. BRUMERČÍKOVÁ, Eva et al. Application of NFC technology in railway passenger transport by introducing new products. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, no. 2, pp. 32-35.
  article

  article