Search results

 1. OECD Competition Assessment Reviews: Portugal. Volume I. Inland and Maritime Transports and Ports. Paris : OECD, 2018. 467 s. OECD Competition Assessment Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-competition-assessment-reviews-portugal-volume-i_9789264300026-en> ISBN 978-92-64-30001-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part III. – Economic Progress in Post-Soviet Countries) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. Reviewers: Viera Bartošová, Jaroslav Belas. 1st Edition. Zilina : University of Zilina, 2018. online S.(963-1456). ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943.
  electonic book

  electonic book

 3. ZELENÝ, Lubomír. Osobní doprava. Recenzenti: Jan Balíček, Jaromír Bittner. 1. vydání. Praha : C.H.BECK, 2017. 213 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-681-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Review of the regulation of freight transport in Mexico. Paris : OECD, 2017. 182 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/review-of-the-regulation-of-freight-transport-in-mexico_9789264268364-en> ISBN 978-92-64-26827-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Kontejnerová železniční doprava mezi Evropou a Asií 2013. Workshop s přednáškami. Kontejnerová železniční doprava mezi Evropou a Asií: Vytvoření podmínek pro širší organizované využití kontejnerové železniční dopravy mezi Evropou a Asií : sborník anotací a abstraktů z workshopu s přednáškami, 21. listopad 2013, Výzkumný Ústav Železniční, a.s., (Praha, Česko). 1. vydání. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2014. 16 s. ISBN 978-80-214-4964-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Major transport infrastructure projects and economic development. Paris : OECD : International Transport Forum, 2014. 133 s. ITF Round Tables, 154. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/transport/major-transport-infrastructure-projects-and-economic-development_9789282107720-en> ISBN 978-92-82-10771-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. The economics of investment in high-speed rail. Paris : OECD : International Transport Forum, 2014. 176 s. ITF Round Tables, 155. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/transport/the-economics-of-investment-in-high-speed-rail_9789282107751-en> ISBN 978-92-82-10774-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Indonesia 2012 : strengthening co-ordination and connecting markets. Paris : OECD, 2012. 211 s. OECD reviews of regulatory reform. ISBN 978-92-64-09756-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Strategic transport infrastructure needs to 2030. Paris : OECD, 2012. 246 s. ISBN 978-92-64-09521-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Cestovný ruch, technika služieb, delegát a sprievodca. Recenzenti: Kristína Viestová, Mikuláš Milko. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 471 s. ISBN 978-80-225-3237-2. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 0]
  book

  book