Search results

Records found: 124  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0001925 xkni^"
 1. Research and Innovation : Collection of Scientific Articles from the International Scientific Conference. Reviewers: Jerald L. Feinstein, Cathy A. Enz. 1st Edition. New York : Yunona Publishing, 2019. online [140 s.]. ISBN 978-0-9988574-3-0.
  electonic book

  electonic book

 2. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru : k projektu VEGA č. 1/0582/2017 Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. Recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Marek Bežovský. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 73 s. VEGA 1/0582/17. ISBN 978-80-225-4677-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. The Sharing and Gig Economy: Effective Taxation of Platform Sellers : Forum on Tax Administration. Paris : OECD, 2019. 53 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/the-sharing-and-gig-economy-effective-taxation-of-platform-sellers_574b61f8-en> ISBN 978-92-64-66592-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. MIHÁLYI, Gabriel. Kvalifikačné predpoklady manažmentu miestnej samosprávy a ich vplyv na efektívnosť hospodárenia : autoreferát dizertačnej práce. Školiteľ: Štefan Hronec. Banská Bystrica, 2019. 31 s. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 5. OECD Environmental Performance Reviews: Australia 2019. Paris : OECD, 2019. 248 s. OECD Environmental Performance Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-australia-2019_9789264310452-en> ISBN 978-92-64-31044-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. OECD Environmental Performance Reviews: Turkey 2019. Paris : OECD, 2019. 187 s. OECD Environmental Performance Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-turkey-2019_9789264309753-en> ISBN 978-92-64-30974-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. Biodiversity: Finance and the Economic and Business Case for Action. Paris : OECD, 2019. 121 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/biodiversity-finance-and-the-economic-and-business-case-for-action_a3147942-en> ISBN 978-92-64-79322-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. LEVIN, Henry M. et al. Economic Evaluation in Education : Cost-Effectiveness and Benefit-Cost Analysis. 3rd Edition. Thousand Oaks : SAGE Publications, 2018. 350 s. ISBN 978-1-4833-8180-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Economic Evaluation in Education

  book

 9. OECD Environmental Performance Reviews: Czech Republic 2018. Paris : OECD, 2018. 220 s. OECD Environmental Performance Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/czech-republic-2018_9789264300958-en> ISBN 978-92-64-30094-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. SUNSTEIN, Cass R. The Cost-Benefit Revolution. Cambridge : The MIT Press, 2018. xviii, 266 s. ISBN 978-0-262-03814-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  The Cost-Benefit Revolution

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.