Search results

 1. Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Index Copernicus. Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.ef.uns.ac.rs/sm/archive.php> ISSN 2334-6191.
  electronic journal

  electronic journal

 2. Creative and knowledge society : international scientific journal. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Bratislava : Paneurópska vysoká škola. 2x ročne. ISSN 1338-4465. Available on Internet: http://www.paneurouni.com/veda/vedecke-casopisy/creative-and-knowledge-society/
  journal

  journal

 3. 3.eFOCUS

  eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - Spracovaný v EKO-INDEX. [Svätý Jur] : Digit. 4x ročne. ISSN 1336-1805. Available on Internet: http://www.efocus.sk
  journal

  journal