Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0002020 xszp^"
 1. Media Journal : vedecký magazín o médiách a spoločnosti. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Paneurópska vysoká škola. 2x ročne. ISSN 1339-5246. Available on Internet: http://www.paneurouni.com/veda/vedecke-casopisy/global-media-journal/
  journal

  journal

 2. Global media journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy. 2x ročne. Available on Internet: <http://www.paneurouni.com/veda/vedecke-casopisy/global-media-journal/> ISSN 1339-5246.
  journal

  journal

 3. Etika : interdisciplinární časopis pro teoretickou a aplikovanou etiku. Brno : FLÚ-ER ČSAV. štvrťročník. ISSN 0862-7177
  journal

  journal

 4. Journal of Business Ethics. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Dordrecht : Kluver Academ. Publ. 12x ročne. ISSN 0167-4544. Available on Internet: https://link.springer.com/journal/10551
  journal

  journal

 5. Environmental ethics : an Interdisciplinary Journal Dedicated to the Philosophical Aspects of Environmental Problems. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Denton : The University of North Texas. 4x ročne. ISSN 0163-4275. Available on Internet: http://www.cep.unt.edu/enethics.html
  journal

  journal  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.