Search results

Records found: 172  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0002025 xpca^"
 1. PAKŠIOVÁ, Renáta. Pozadie zmien vykazovania udržateľnosti podnikateľov v súčasnosti. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1335-7034, 2024, roč. 29, č. 1, s. 38-40.
  article

  article

 2. DUBCOVÁ, Gabriela - KISSOVÁ, Jana. Phenomenal Forms of Ethical Behaviour of Economics Entities. In Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5058-1, pp. 260-271. VEGA 1/0836/21 (50%), KEGA 019EU-4/2022 (50%).
  article

  article

 3. MURA, Ladislav - MÉSZÁROS, Rita. Business Ethics and Ethical Code in Entrepreneurial Practise: Selected Aspects. In Selye e-studies : [Online Reviewed Scientific Journal]. - Komárno : Univerzita J. Selyeho. ISSN 1338-1598, 2022, vol. 13, no. 1, pp. 36-45 online.
  article

  article

 4. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Manažment. Recenzenti: Ľuboslav Szabo, Ján Papula. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. 552 s. [33,89 AH]. ISBN 978-80-7676-263-3. [Copy count : 30, currently available 0, at library only 3, Length of Reservation Line 5]
  Manažment

  book

 5. SIEVERS, Georg. Perspectives, Implementability and Measurability of Ethical Principles in Management. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-7] online.
  article

  article

 6. DUBCOVÁ, Gabriela. Etická sebareflexia a integrita akademickej a výskumnej sféry. In Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí. Zborník príspevkov z online konferencie Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2021. ISBN 978-80-88946-90-8, s. 52-60 online.
  article

  article

 7. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Manažment : (prípadové štúdie). Recenzenti: Jana Blštáková, Dušan Masár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 110 s. [4,709 AH]. ISBN 978-80-225-4928-8. [Copy count : 12, currently available 1, at library only 2, Length of Reservation Line 9]
  Manažment

  book

 8. GAJDOVÁ, Denisa. Družstevné podnikanie v kontexte spoločensky zodpovedného podnikania. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9705-6, pp. 102-108 online. VEGA 1/0708/20.
  article

  article

 9. ACHENBACH, Peter. The Honourable Businessman as Sustainable Entrepreneur. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 13-25 online.
  article

  article

 10. NAUMOVSKA, Ljupka - JOVEVSKI, Dimitar - BROCKOVÁ, Katarína. Social Responsibility & Ethics in Marketing During Crisis. In Proceedings of ‏The International Virtual Conference on Management and Economics : 29 May 2020. - Vilnius : Diamond Scientific Publishing, 2020. ISBN 978-609-485-074-5, pp. [1-10] online.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.