Search results

 1. ŠINDELÁŘ, Michal - JEŘÁBEK, Milan. Slovensko-rakouská přeshraniční spolupráce pohledem místních obyvatel a starostů. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2018. ISSN 0016-7193, 2018, roč. 70, č. 2, s. 179-194.
  article

  article

 2. MESZÁROŠOVÁ, Zuzana - LEVICKÝ, Michal. Cestovný ruch ako prostriedok na podporu rozvoja euroregiónov na Slovensku. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, april 2017, roč. 13, č. 1, s. 105-110.
  article

  article

 3. LEVICKÝ, Michal. Kvantifikácia regionálnych disparít na Slovensku s akcentom na Euroregión Tatry. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-2955, december 2016, roč. 12, č. 2, s. 42-47.
  article

  article

 4. GOZORA, Vladimír. Ekonomická diferenciácia prihraničných regiónov Slovenska s Poľskom. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-2955, 2016, roč. 12, č. 1, s. 17-22.
  article

  article

 5. VOJTECH, František - LEVICKÝ, Michal - VRBINČÍK, Marek. Ekonomické efekty a perspektívy rozvoja euroregiónov na Slovensku. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2015. ISSN 1337-2955, december 2015, roč. 11, č. 2, s. 83-88. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0211123/VedeckyCasopisVSEMvs_2015_12.pdf>
  article

  article

 6. MIKLÓS, László. Životné prostredie a Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2015. ISSN 0044-4863, 2015, roč. 49, č. 4, s. 206-212.
  article

  article

 7. SOLOMON, Lucia. Možnosti čerpania 2014 - 2020, skúsenosti z čerpania 2007 - 2013. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2014. ISSN 1337-2459, Apríl 2014, roč. 8, č. 2, s. 18-19.
  article

  article

 8. Wo geht´s hier nach Osten? In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2014. ISSN 1336-9857, marec 2014, roč. 8, č. 3.
  article

  article

 9. Drehscheibe für Innovation und Wachstum. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2014. ISSN 1336-9857, marec 2014, roč. 8, č. 3.
  article

  article

 10. JAŠKO, Jozef. Podpora regionálneho rozvoja. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1337-0448, 2014, roč. 8, č. 5, s. 57-59.
  article

  article