Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0002045 xkni^"
 1. Informačné listy o Európskej únii. Štrasburg : European Communities, 2009. CD-ROM. ISBN 978-92-823-2474-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. FÁREK, Jiří et al. Globalizační a integrační procesy ve specifickém ekonomickém prostředí Euroregionu NISA. II. část. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2006. 150 s. ISBN 80-7372-154-6. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 3. KUZMIŠINOVÁ, Viera. Malé a stredné podniky - významný faktor rozvoja Karpatského euroregiónu : dizertačná práca. Školiteľ: Alena Daňková. Košice, 2005. 177 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Verejná mienka a politika : medzinárodné vzťahy a zahraničná politika Slovenskej republiky. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2005. 201 s. Monografie a štúdie, zväzok 5. ISBN 80-224-0877-8. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Verejná mienka a politika

  book

 5. FÁREK, Jiří et al. Globalizační a integrační procesy ve specifickém ekonomickém prostředí Euroregionu NISA. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005. 123 s. ISBN 80-7372-028-0. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 6. TIUSANEN, Tauno. Pan-European integration : EU's eastern enlargement. Publication 1. Lappeenranta : Lappeenranta University of Technology, 2003. 56 s. ISBN 951-764-805-7. ISSN 1459-6679. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 7. HOELLER, Peter - GIORNO, Claude - LA MAISONNEUVE, Christine de. Overheating in small euro area economies : should fiscal policy react? Paris : OECD, 2002. 45 s. Economics department working papers, No. 323. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. NOVACKÁ, Ľudmila - PLESNÍK, Pavol. Cestovný ruch v regiónoch a cezhraničná spolupráca. Bratislava : EKONÓM, 2000. 134 s. ISBN 80-225-1346-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 9. Slovenská ekonomika v európskom kontexte : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB/Európske informačné centrum, 2000. 457 s. ISBN 80-8055-439-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej - Handel miedzynarodowy i inwestycje zagraniczne : materialy z konferencji naukowej ..., Wroclaw, 22-23 maja 2000. Wroclaw : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu, 2000. 383 s. Materialy konferencyjne, Prace naukowe nr. 867. ISSN 0324-8445. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.