Search results

 1. Enterprise and Competitive Environment 2019. Annual International Conference. Enterprise and Competitive Environment 2019 : Abstracts of the 22nd Annual International Conference, March 21–22, 2019, Mendel University, (Brno, Czech Republic) [elektronický zdroj]. 1st Edition. Brno : Mendel University in Brno, 2019. online 73 s. ISBN 978-80-7509-654-8.
  electonic book

  electonic book

 2. Economic Policy in the European Union Member Countries. International Scientific Conference. Economic Policy in the European Union Member Countries : Proceedings of 15th International Scientific Conference : 8th - 10th November 2017, Kopřivnice, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2018. online [323 s.]. ISBN 978-80-248-4155-7.
  electonic book

  electonic book

 3. DUŠEK, Jiří. Kapitál v 21. století – teoretické a praktické aspekty [elektronický zdroj]. Recenzenti: Marie Hesková, Ladislav Skořepa. 1. vydání. České Budějovice : VŠERS, 2018. online 144 s. ISBN 978-80-7556-031-5.
  electonic book

  electonic book

 4. The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy. International Conference. The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy : Conference Proceedings of the International Conference, 16.4.2018, Gdansk, Poland [elektronický zdroj]. Reviewers: Radim Boháč, Pawel Borszowski ...[et al.]. 1st Edition. Brno : Masaryk University, 2018. online 640 s. Scientia, no. 636. ISBN 978-80-210-9087-3.
  electonic book

  electonic book

 5. The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. International Conference. The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings : May 8-11, 2018, Zakopane, Poland [elektronický zdroj]. 1st edition. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. online 611 s. Socio-Economic Modelling and Forecasting, No.1 (2018). ISBN 978-83-65907-20-2.
  electonic book

  electonic book

 6. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. Edited by: Iveta Černá. 1st edition. Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. CD-ROM 531 s. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 7. Challenges of the Knowledge Society CKS 2018. International Conference. Challenges of the Knowledge Society (CKS) 2018 : The International Conference, Bucharest, 11th - 12th May 2018 [elektronický zdroj]. 12th Edition. Bucharest : Nicolae Titulescu, 2018. online 1186 s. ISSN 2359-9227.
  electonic book

  electonic book

 8. Autenticita v kontextu cestovního ruchu. Aktuální problémy cestovního ruchu.. Mezinárodní konference. Autenticita v kontextu cestovního ruchu: aktuální problémy cestovního ruchu : recenzovaný sborník z 13. mezinárodní konference, 28. února – 1. března 2018, Jihlava, Česko [elektronický zdroj]. 1. vydání. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018. online 518 s. ISBN 978-80-88064-36-7.
  electonic book

  electonic book

 9. ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics. International Conference. ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics : Proceedings of the 5th International Conference on Finance and Economics, Ho Chi Minh City, Vietnam, September 20th – 21st, 2018 [elektronický zdroj]. 1st Edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2018. online 635 s. ISBN 978-80-7454-767-6.
  electonic book

  electonic book

 10. HESKOVÁ, Marie et al. Trh práce v podmínkách Evropské unie [elektronický zdroj]. Recenzenti: Miroslav Foret, Vladimíra Khelerová. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2018. online 123 s. ISBN 978-80-7556-032-2.
  electonic book

  electonic book