Search results

 1. LASÁK, Jan. Zákon o nabídkách převzetí : komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 680 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-888-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zákon o nabídkách převzetí

  book

 2. MEKON 2019. International Conference. MEKON 2019 : Proceedings of the 21st International Conference, February 7th, 2019, (Ostrava, Czech Republic). 1st Edition. Ostrava : Technical University of Ostrava, 2019. online 275 s. ISBN 978-80-248-4280-6.
  electonic book

  electonic book

 3. Contemporary Issues in Economy. International Conference on Applied Economics. Contemporary Issues in Economy : Abstract Book from 10th International Conference on Applied Economics, 27-28 June 2019, (Toruń, Poland). 1st Edition. Toruń : Institute of Economic Research, 2019. online 293 s. ISBN 978-83-65605-10-8.
  electonic book

  electonic book

 4. Scientia Iuventa 2019. International Doctoral Conference. Scientia Iuventa 2019 : Book of Abstracts from International Conference of Doctoral Students, 25th April 2019, (Banská Bystrica,Slovakia). 1st Edition. Banská Bystrica : OZ Ekonómia, 2019. online 44 s. ISBN 978-80-89382-02-6.
  electonic book

  electonic book

 5. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018. International Scientific Conference. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018 : Proceedings of the International Scientific Conference, 18th–19th October 2018, (Brno, Czech Republic). 1st Edition. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019. online 692 s. ISBN 978-80-7509-658-6.
  electonic book

  electonic book

 6. Budoucnost Evropské unie - mezi vizemi a realitou. Recenzenti: Eva Heroutová, Karel Šrédl. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. 136 s. ISBN 978-80-7556-044-5.
  book

  book

 7. HOVORKOVÁ, Katarína. Vplyv globálnej hospodárskej krízy na integračné tendencie Islandu do Európskej únie : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2019. 141 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. FEREBAUEROVÁ, Růžena - PEKÁREK, Oldřich. Digitální ekonomika a společnost. Recenzenti: Jiří Bílý, Ladislav Skořepa. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. online 113 s. ISBN 978-80-7556-048-3.
  electonic book

  electonic book

 9. Liberec Economic Forum 2019. International Conference. Liberec Economic Forum 2019 : Proceedings of the 14th International Conference, 17th-18th September 2019, (Liberec, Czech Republic). 1st Edition. Liberec : Technical University of Liberec, 2019. [369 s.]. ISBN 978-80-7494-482-6.
  book

  book

 10. Public Economics and Administration 2019. International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2019 : Book of Abstracts of the 13th International Scientific Conference, September 2019, (Ostrava, Czech Republic). 1st Edition. Ostrava : VSB -Technical University of Ostrava, 2019. [31 s.]. ISBN 978-80-248-4330-8.
  book

  book