Search results

 1. CARRAHER, Shawn M. - WELSH, Dianne H.B. Global entrepreneurship. 2nd ed. Dubuque : Kendall-Hunt, 2015. 357 s. ISBN 978-1-4652-5180-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. VINCZEOVÁ, Miroslava - KRIŠTOFÍK, Peter. Corporate finance. Banská Bystrica : Matej Bel University, 2013. 133 s. Eruditio Mores Futurum. ISBN 978-80-557-0490-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. MEYER, Karl. Distribution : models of business processes and practice : a marketing perspective. London : Kogan Page ; Cambridge : Cambridge Marketing Press, 2013. 95 s. Cambridge marketing handbook. ISBN 978-0-7494-7065-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. BERÁNEK, Jaromír. Moderní řízení hotelového provozu. Praha : MAG Consulting, 2013. 335 s. ISBN 978-80-86724-45-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Moderní řízení hotelového provozu

  book

 5. OVEČKOVÁ, Oľga - ŽITŇANSKÁ, Lucia. Obchodné právo : záväzkové právo. 2. zväzok. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 419 s. ISBN 978-80-89635-05-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Obchodné právo

  book

 6. RYGLOVÁ, Kateřina - BURIAN, Michal - VAJČNEROVÁ, Ida. Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha : GRADA Publishing, 2011. 213 s. ISBN 978-80-247-4039-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi

  book

 7. ANGELO, Rocco M. - VLADIMIR, Andrew N. Hospitality today : an introduction. 7th ed. Lansing : American Hotel & Lodging Educational Institute, 2011. xxxvi, 556 s. ISBN 978-0-86612-363-1. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. KLIMENTOVÁ, Lenka. Personálny marketing v nadnárodnej franchisingovej spoločnosti v podmienkach hospodárskych zmien : dizertačná práca. Škol. Miroslava Szarková. Bratislava, 2010. 175 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. STOKES, David - WILSON, Nicholas. Small business management and entrepreneurship. 5. ed. London : Thomson, 2006. 479 s. ISBN 978-1-84480-224-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. COUGHLAN, Anne T. Marketing channels. 7th ed. Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, 2006. xxii, 602 s. ISBN 0-13-191346-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book