Search results

 1. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava [elektronický zdroj]. Zostavil: Marian Poláček ; recenzenti: Gabriela Pajtinková Bartáková, Miroslav Karlíček. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 228 s. [11,40 AH]. ISBN 978-80-225-4508-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. PROCHÁZKOVÁ, Katarína - BEDNÁR, Richard. Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie : základy teórie a prípadové štúdie. Recenzenti: Katarína Remeňová, Katarína Chomová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 215 s. [13,63 AH]. ISBN 978-80-225-4495-5. [Copy count : 12, currently available 0, at library only 4, Length of Reservation Line 2]
  book

  book

 3. ORGONÁŠ, Jozef - PAHOLKOVÁ, Barbora. Franchising - modern form of business for small and medium sized enterprises in 21st century. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 233-238 online. KEGA 027EU-4/2016.
  article

  article

 4. ORGONÁŠ, Jozef. Franchising-Modern Form of Business for Small and Medium sized Enterprises. In International journal of small and medium enterprises and business sustainability. - Jakarta, Indonesia : Center for industry, SME and business competition studies University of Trisakti, 2017. ISSN 2442-9368, 2017, vol. 2, no. 4, pp. 43-59 online.
  article

  article

 5. ORGONÁŠ, Jozef - ŠÉTAFFY, Jozef - RAK, Pavol. Kompendium franchisingu. Recenzovali: Lenka Turnerová, Richard Churý. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 184 s. [15,6 AH]. ISBN 978-80-7552-853-7. [Copy count : 10, currently available 8, at library only 2]
  book

  book

 6. KROPAJ, Marián et al. Základy práva duševného vlastníctva pre ekonómov. Recenzenti: Lujza Jurkovičová, Silvia Lattová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 207 s. [11,28 AH]. ISBN 978-80-8168-706-8. [Copy count : 21, currently available 0, at library only 4]
  book

  book

 7. ORGONÁŠ, Jozef. Antológia franchisingu. Recenzenti: Júlia Lipianska, Jozef Šétaffy. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 251 s. [11,82 AH]. ISBN 978-80-225-4136-7. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 4]
  Antológia franchisingu

  book

 8. ORGONÁŠ, Jozef. Výhodné partnerstvo, alebo ako nasledovať úspešných. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2014. ISSN 1335-9266, 2014, roč. 18, č. 5, s. 20-21.
  article

  article

 9. RECHTORÍKOVÁ, Gabriela. Ruština pre ekonómov I. : ruský jazyk pre pokročilých I. Recenzenti: Dezider Kollár, Katarína Strelková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 174 s. [9,58 AH]. ISBN 978-80-225-4046-9. [Copy count : 12, currently available 1, at library only 3]
  book

  book

 10. BELANOVÁ, Katarína. Alternatívne zdroje financovania a ich využívanie v podmienkach SR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2013. ISSN 1335-0900, Marec 2013, roč. 21, č. 3, s. 12-16.
  article

  article