Search results

Records found: 132  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0002206 xpca^"
 1. MUNAR, Marc et al. On an Edge Detector Based on Ordinal Sums of Conjunctive and Disjunctive Aggregation Functions. - Registrovaný: Scopus. In 13th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, EUSFLAT 2023, and 12th International Summer School on Aggregation Operators, AGOP 2023. Fuzzy Logic and Technology, and Aggregation Operators. - Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2023. ISBN 978-303139964-0. ISSN 0302-9743, pp. 271 - 282.
  article

  article

 2. BARČÁKOVÁ, Nina. Hodnotenie a odporúčanie výrobkov pomocou flexibilných funkcií zhody a agregačných funkcií. In MLADÁ VEDA AIESA 2023 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. „MLADÁ VEDA AIESA 2023“ : „participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“ organizovanej pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Mgr. Erika Šoltésa, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5102-1, s. 4-13.
  article

  article

 3. KNÍŽAT, Peter - FURKOVÁ, Andrea. From Linear to Spatial Regression: Parametric versus Nonparametric Functional Form. - Registrovaný: Scopus. In SOR ’23. International Symposium on Operational Research in Slovenia. SOR ’23 : Proceedings of the 17h International Symposium on Operational Research in Slovenia, September 20-22 2023, Bled, Slovenia. - Ljubljana : Slovenian Society Informatika, 2023. ISBN 978-961-6165-61-7, pp. 265-269. VEGA 1/0211/21, VEGA 1/0047/23.
  article

  article

 4. HUDEC, Miroslav - MINÁRIKOVÁ, Erika - MESIAR, Radko. A Note on Aggregation Functions in Classification Based on Ordinal Sums. In FSTA 2022. International Conference. Book of Abstracts of The Sixteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications : FSTA 2022, Liptovský Ján, Slovakia, January 30 – February 4, 2022. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2022. ISBN 978-80-7599-299-4, pp. 35-36 online. VEGA 1/0006/19, SGS No. SP2021/86, KEGA No. 025EU-4/2021.
  article

  article

 5. HUDEC, Miroslav - MINÁRIKOVÁ, Erika - MESIAR, Radko. Aggregation Functions in Flexible Classification by Ordinal Sums. - Registrovaný: Scopus. In Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. International Conference. Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems : 19th International Conference, IPMU 2022. - Cham : Springer, 2022. ISBN 978-3-031-08970-1. ISSN 1865-0929, pp. 372–383. SGS No. SP2022/113, APVV-18-0052, KEGA 025EU-4/2021, VEGA 1/0466/19.
  article

  article

 6. MUCHA, Vladimír - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. Risk Aggregation Using B11 Copula. In Stanovenie kapitálovej požiadavky na krytie vybraných katastrofických rizík v životnom a neživotnom poistení : recenzovaný monografický vedecký zborník vedeckých prác z oblasti katastrofického rizika. - Litomyšl : H.R.G., 2022. ISBN 978-80-7490-283-3, s. 47-56. VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0431/22.
  article

  article

 7. SARANTI, Anna et al. Actionable Explainable AI (AxAI): A Practical Example with Aggregation Functions for Adaptive Classification and Textual Explanations for Interpretable Machine Learning. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Machine Learning and Knowledge Extraction. - Basel : MDPI. ISSN 2504-4990, 2022, vol. 4, no. 4, pp. 924-953. KEGA 025EU-4/2021, P-32554.
  article

  article

 8. STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Využitie softvéru pri riešení dvojných integrálov oblasti teórie pravdepodobnosti. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-094-0, s. 87-91 online. VEGA 1/0166/20.
  article

  article

 9. TEPLANOVÁ, Patrícia - PÁLEŠ, Michal. Analýza doby trvania poistných zmlúv využitím analýzy prežitia v jazyku R. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-094-0, s. 109-114 online. VEGA 1/0647/19.
  article

  article

 10. HUDEC, Miroslav et al. Classification by Ordinal Sums of Conjunctive and Disjunctive Functions for Explainable AI and Interpretable Machine Learning Solutions. - Registrovaný: Scopus. In Knowledge-Based Systems. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V. ISSN 1872-7409, 2021, vol. 220, pp. 1-12 online. P-32554, VEGA 1/0466/19, VEGA 1/0006/19.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.