Search results

 1. STECKEROVÁ, Jana. Po prudkém poklesu rychlý růst. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 7, s. 48-49.
  article

  article

 2. MESRŠMÍD, Jaroslav. Globální ekonomika a pojišťovnictví do roku 2020. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 1, s. 32-35.
  article

  article

 3. BLAHOVÁ, Michaela - PÁLKA, Přemysl - HRABEC, Dušan. Recent Developments in the Global Business Environment. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 3, s. 307-328.
  article

  article

 4. RÜŽIČKOVÁ, Barbora. Komparace diskurzu Agendy 2030 udržitelného rozvoje a Miléniové deklarace se zvláštním zřetelem na vymýcení chudoby. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 3, s. 40-54.
  article

  article

 5. RÝSOVÁ, Lucia - ČAJKA, Peter. The European Union as an Actor of Globalised World Economy. In Slovak Journal of Public Policy and Public Administration : Scientific Journal. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2019. ISSN 1339-7826, 2019, vol. 6, no. 2, s. 79-99.
  article

  article

 6. EVAN, Tomáš - VOZÁROVÁ, Pavla - BOLOTOV, Ilya. Some Effects of Intellectual Property Protection on National Economies: Theoretical and Econometric Study. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 1, p. 73-91.
  article

  article

 7. LÁBAJ, Martin. Únik kapitálu z regiónu Strednej a Východnej Európy: širší kontext problematiky. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 3, s. 26-28 online. APVV-15-0666.
  article

  article

 8. OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. Determinanty pohybu cien ropy na svetových trhoch: teoretická analýza. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 4, s. 464-490. VEGA 2/0005/16.
  article

  article

 9. RAZINKOVA, Mila Yu. - YEHIAZARIAN, Ruzanna G. Features of Forecasting and Prevention of Crisis in the World Economy. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2018. ISSN 1993-6788, 2018, no. 11, s. 129-134.
  article

  article

 10. DASTAGIRI, M. B. - VAJRALA, Anjani Sneha. The Political Economy of Global Agriculture: Effects on Agriculture, Farmers, Consumers and Economic Growth. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 4, pp. 193-222.
  article

  article