Search results

 1. LUBBE, Ilse et al. Financial Accounting Groups. 1. Edition. Cape Town : Oxford University Press, 2014, 2017 (2nd Impression). 540 s. ISBN 978 0 19 599863 4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 2. ŠURANOVÁ, Zuzana. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS : praktikum. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 381 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-161-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS

  book

 3. FLOOD, Joanne M. Wiley GAAP 2014 : interpretation and application of generally accepted accounting principles. Hoboken : Wiley, 2014. xvii, 1460 s. ISBN 978-1-118-73432-2. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 4. ŠURANOVÁ, Zuzana. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS : praktikum. Bratislava : Iura Edition, 2012. 363 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-474-4. [Copy count : 9, currently available 3, at library only 3]
  Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS

  book

 5. GADIESH, Orit - MACARTHUR, Hugh. Private equity : lekcie a ponaučenia platné pre akúkoľvek firmu. Odborná korektúra Jana Péliová. Bratislava : Eastone Books, 2011. 142 s. Knižná edícia Nadácie Tatra banky. ISBN 978-80-8109-179-7. [Copy count : 10, currently available 8, at library only 2]
  Private equity

  book

 6. KRIŠTOFÍK, Peter - ŠURANOVÁ, Zuzana - SAXUNOVÁ, Darina. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2011. 803 s. ISBN 978-80-8078-396-9. [Copy count : 11, currently available 0, at library only 5]
  Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS

  book

 7. LAPKOVÁ, Marta. Účtovníctvo : zbierka príkladov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, 2010. 131 s. ISBN 978-80-557-0011-3. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 8. KRIŠTOFÍK, Peter - ŠURANOVÁ, Zuzana - SAXUNOVÁ, Darina. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IAS/IFRS. Bratislava : Iura Edition, 2009. 767 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-230-6. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 9. MAJOROVÁ, Miriam - KAŠIAROVÁ, Lucia. Súvzťažnosti pre verejnú správu : nová metodika účtovania od 1.1.2008. Žilina : Poradca, 2008. 496 s. ISBN 978-80-89213-66-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 10. SAXUNOVÁ, Darina. Ako správne rozumieť informáciám z účtovnej závierky : rozdiely a podobnosti v USA a v SR. Bratislava : Iura Edition, 2008. 210 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-189-7. [Copy count : 5, currently available 2, at library only 3]
  book

  book