Search results

 1. Organizational Culture and Behavioral Shifts in the Green Economy. 1st Edition. Hershey : IGI Global, 2018. 334 s. Advances in Human Resources Management and Organizational Development (AHRMOD). ISBN 9781522529651. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. FORET, Miroslav et al. Management integrované marketingové a podnikové komunikace. Recenzenti: Alena Daňková, Mária Dzurová, Eva Jaderná. 1. vydání. Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2018. 135 s. ISBN 978-80-86747-48-4.
  book

  book

 3. DAVID, John P. How to protect (or destroy) your reputation online : the essential guide to avoid digital damage, lock down your brand, and defend your business. Wayne : Career Press, 2017. 224 s. ISBN 978-1-63265-064-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. KÓŇA, Andrej. Brand destinácie : miesto, mesto, krajina, národ : tvorba značky miesta. 1. vydanie. Bratislava : Brand Institute, 2017. 155 s. ISBN 978-80-972-820-0-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 5. MARÁKOVÁ, Vanda. Marketingová komunikácia v cestovnom ruchu. Recenzovali: Ida Vajčnerová, Jolanta Staszewska. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 166 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-394-7. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  Marketingová komunikácia v cestovnom ruchu

  book

 6. COLLINS, Tyler. Mechanics of online reputation management : repair & control your name or brand reputation online. Huntington Beach : Swell Marketing, 2016. 274 s. Available on Internet: <www.ORMBook.com> ISBN 9781519762252. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. DOORLEY, John - GARCIA, Helio Fred. Reputation management : the key to successful public relations and corporate communication. New York : Routledge, 2015. 408 s. ISBN 978-0-415-71628-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 8. MARÁKOVÁ, Vanda - ŠIMOČKOVÁ, Ivana. Integrovaná marketingová komunikácia ako predpoklad formovania pozitívneho imidžu štátu v cestovnom ruchu. Recenzenti: Anna Križanová, Jaroslav Ďaďo. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici., 2015. 209 s. Studia oeconomica, 51. ISBN 978-80-557-1066-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Integrovaná marketingová komunikácia ako predpoklad formovania pozitívneho imidžu štátu v cestovnom ruchu

  book

 9. POLLÁK, František. On-line reputačný manažment v podmienkach stredoeurópskeho virtuálneho trhu. Recenzenti: Radoslav Delina, Jakub Soviar. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2015. 120 s. [5,34 AH]. ISBN 978-80-8165-134-2.
  book

  book

 10. PURKISS, John - ROYSTON-LEE, David. Vytvořte si vlastní značku : proměňte své jedinečné nadání v úspěšný obchodní produkt. [S.l.] : Synergie Publishing, 2014. 198 s. ISBN 978-80-7370-295-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Vytvořte si vlastní značku

  book