Search results

 1. TRYBULOVÁ, Mária. Základná charakteristika Prešovského kraja. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 3-10. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  article

  article

 2. KADLEČÍK, Ľubomír. Aktuálne trendy mzdového vývoja v Slovenskej republike. In ProIN : produktivita a inovácie. - Žilina : CEIT, 2014. ISSN 1339-2271, 2014, roč. 15, č. 6, s. 37-39.
  article

  article

 3. JAROŠOVÁ, Beáta. Intrastat. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013. ISSN 1336-426X, 2013, roč. 10, č. 11, s. 31-51.
  article

  article

 4. PLÁNOVSKÝ, Ján. Moderné spôsoby výmeny a zdieľania štatistických údajov medzi členskými štátmi Únie a Eurostatom. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. ISSN 1336-7420, 2012, roč. 8, č. 5, s. 105-110. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0156518/fss0512.pdf>
  article

  article

 5. MURA, Ladislav. Dynamika zmien demografických ukazovateľov Nitrianskeho kraja. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 6, s. 124-129. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0142623/fss0611.pdf>
  article

  article

 6. MURA, Ladislav. Demografická analýza okresu Komárno. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 6, s. 118-123. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0142623/fss0611.pdf>
  article

  article

 7. GIOVANNINI, Enrico - MARTINS, Joaquim Oliveira - GAMBA, Michela. Statistics, knowledge and governance. In Statistika : ekonomicko-statistický časopis. - Praha : Český statistický úřad, 2009. ISSN 0322-788X, 2009, roč. 46, č. 6, s. 471-490.
  article

  article

 8. KLADIVA, Jiří. EU: Akční plán logistiky nákladní dopravy. In Logistika : měsíčník vydavatelství Ekonomia. - Praha : Economia, 2007. ISSN 1211-0957, listopad 2007, roč. 13, č. 11, s. 44-47.
  article

  article

 9. HRBÁČEK, Pavel - STŘÍŽ, Pavel. Spolupráce mezi ČSÚ a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíne. In Forum statisticum Slovacum. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2007. ISSN 1336-7420, 2007, roč. 3, č. 5, s. 60-64. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0065342/fss0507.pdf>
  article

  article

 10. ĎURČÍK, Jaroslav. Všeobecné technické vzdelanie a nezamestnaná mládež. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2005. ISSN 1335-003X, 2005, roč. 13, č. 2, s. 8-10.
  article

  article