Search results

 1. Hradec Economic Days 2019. International Scientific Conference. Hradec Economic Days 2019 (Part II.) : Proceedings of the International Scientific Conference: Innovation and Socio-economic Development, February 5–6, 2019, (Hradec Králové, Czech Republic). Vol. 9(2). 1st Edition. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2019. online 600 s. ISBN 978-80-7435-736-7. ISSN 2464-6059.
  electonic book

  electonic book

 2. DUFFEY, Chris. Superhuman Innovation : Transforming Business with Artificial Intelligence. 1st Edition. London : Kogan Page INSPIRE, 2019. 262 s. ISBN 978-0-7494-8383-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Hradec Economic Days 2019. International Scientific Conference. Hradec Economic Days 2019 (Part I.) : Proceedings of the International Scientific Conference: Innovation and Socio-economic Development, February 5–6, 2019, (Hradec Králové, Czech Republic). Vol. 9(1). 1st Edition. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2019. online 527 s. ISBN 978-80-7435-735-0. ISSN 2464-6059.
  electonic book

  electonic book

 4. MEKON 2019. International Conference. MEKON 2019 : Proceedings of the 21st International Conference, February 7th, 2019, (Ostrava, Czech Republic). 1st Edition. Ostrava : Technical University of Ostrava, 2019. online 275 s. ISBN 978-80-248-4280-6.
  electonic book

  electonic book

 5. TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí. Mezinárodní konference. TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, (Hustopeče, Česko). 1. vydání. Praha : CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. online [300 s.]. Available on Internet: <https://www.tretiruka.cz/konference/archiv-tvip-2019/> ISBN 978-80-85990-33-1.
  electonic book

  electonic book

 6. Contemporary Issues in Economy. International Conference on Applied Economics. Contemporary Issues in Economy : Abstract Book from 10th International Conference on Applied Economics, 27-28 June 2019, (Toruń, Poland). 1st Edition. Toruń : Institute of Economic Research, 2019. online 293 s. ISBN 978-83-65605-10-8.
  electonic book

  electonic book

 7. Rethinking Innovation for a Sustainable Ocean Economy. Paris : OECD, 2019. 186 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/rethinking-innovation-for-a-sustainable-ocean-economy_9789264311053-en> ISBN 978-92-64-31104-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Measuring the Digital Transformation : A Roadmap for the Future. Paris : OECD, 2019. 257 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/measuring-the-digital-transformation_9789264311992-en> ISBN 978-92-64-31198-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. International Conference. IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 : Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, 10-11 April 2019, (Granada, Spain). Reviewers: Joshua Chukwuere, Łukasz Wróblewski ... [et al.]. 1st Edition. Norristown : IBIMA, 2019. online 7274 s. Available on Internet: <https://eubask-my.sharepoint.com/personal/maria_bartekova_euba_sk/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmaria%5Fbartekova%5Feuba%5Fsk%2FDocuments%2FPr%C3%ADlohy%2F33rd%20IBIMA%20Conference%20proceedings%20%28to%20be%20updated%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fmaria%5Fbartekova%5Feuba%5Fsk%2FDocuments%2FPr%C3%ADlohy&cid=0213d3a7-c926-4f0e-924e-ffd46d30ec64> ISBN 978-0-9998551-2-6.
  electonic book

  electonic book

 10. Trendy v manažmente a ekonomike z pohľadu ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia : recenzovaný zborník vedeckých statí. Redakčné a zostaviteľské práce: Michal Adamišin. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. CD-ROM 179 s. 1. etapa projektu: Inovatívne prístupy v riadení zdravotníckych organizácií. ISBN 978-80-7556-042-1.
  electonic book

  electonic book