Search results

 1. FODRANOVÁ, Iveta. Potrebujeme stimulovať kvalitu a nie kvantitu. In Hospodárske noviny. - Bratislava : MAFRA Slovakia, 2021. ISSN 1335-4701, 20. mája 2021, roč. 29, č. 96, s. [1-2].
  article

  article

 2. IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Digitalization of Tax Administration Communication Under the Effect of Global Megatrends of the Digital Age. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-10 online. VEGA 1/0779/19.
  article

  article

 3. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela. Digitalization as a Tool to Support Innovation: A European Perspective. In Ekonomìčnij forum. - Lutsk : Lutsk National Technical University. ISSN 2415-8224, 2021, vol. 1, no. 1, pp. 29-34 online.
  article

  article

 4. POLLÁK, František - MARKOVIČ, Peter. Economic Activity as a Determinant for Customer Adoption of Social Media Marketing. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 7, pp. 1-12 online. VEGA 1/0240/20, VEGA 1/0140/21.
  article

  article

 5. DANESHJO, Naqibullah. Riadenie inovačných procesov v organizácii. Recenzenti: Milan Majerník, Marián Králik. 1. vydanie. Košice : Petit, 2021. 101 s. [5,05 AH]. KEGA 032EU-4/2020. ISBN 978-80-973836-2-6.
  book

  book

 6. JANKELOVÁ, Nadežda - JONIAKOVÁ, Zuzana - MIŠÚN, Juraj. Innovative Work Behavior—A Key Factor in Business Performance? The Role of Team Cognitive Diversity and Teamwork Climate in This Relationship. In Journal of Risk and Financial Management. - Basel : MDPI. ISSN 1911-8066, 2021, vol. 14, no. 4, pp. 1-16 online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0328/21.
  article

  article

 7. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - MAJDÚCHOVÁ, Helena. Obchodné modely v kreatívnom priemysle založené na udržateľnosti. In Fakulta podnikového manažmentu EU. Katedra podnikovohospodárska. The Current Position of Companies in the Creative Industries in the Conditions of the Slovak Republic and the European Union : Proceedings of Scientific Papers = zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-086-5, s. 28-43 CD-ROM. I-20-101-00, VEGA 1/0340/19.
  article

  article

 8. BAŠOVÁ, Alena. Innovation as Assumption of Digitisation in Slovakia. In BEE Conference. The 6th Business & Entrepreneurial Economics 2021. BEE Conference : The 6th Business & Entrepreneurial Economics 2021, 26-29 May, Plitvice Lakes, Croatia. - Zagreb : University of Zagreb, 2021. ISSN 2459-5225, pp. 142-155. VEGA 1/0779/19.
  article

  article

 9. ŠOLTÉSOVÁ, Klaudia. Využitie rozhodovacích stromov v oblasti inovácií. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021). mezdinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4806-9, s. 84-95. I-21-113-00.
  article

  article

 10. ŠOLTÉSOVÁ, Klaudia. Inovačné procesy v čase pandémie Covid-19. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021). mezdinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4806-9, s. 114-115.
  article

  article