Search results

 1. Grant Journal : vědecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Hradec Králové : MAGNANIMITAS. 2x ročne. Available on Internet: <http://www.grantjournal.com/> ISSN 1805-0638.
  electronic journal

  electronic journal

 2. Ekonomicko-manažérske spektrum [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline. 2x ročne. Available on Internet: <https://ems.uniza.sk/> ISSN 2585-7258.
  electronic journal

  electronic journal

 3. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: ErihPlus. Hradec Králové : MAGNANIMITAS. 2x ročne. Available on Internet: <http://www.magnanimitas.cz/ad-alta-archive> ISSN 2464-6733.
  electronic journal

  electronic journal

 4. Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU. 2x ročne. Available on Internet: <http://jias.euke.sk/> ISSN 1338-5224.
  electronic journal

  electronic journal

 5. Acta Moraviae : odborný časopis pro ekonomy, manažery a informatiky [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Kunovice : Evropský polytechnický institut. 2x ročne. Available on Internet: <https://www.edukomplex.cz/index.php/acta-moraviae> ISSN 2570-8511.
  electronic journal

  electronic journal

 6. ProIN : productivity and innovation. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : CEIT. 2x ročne. ISSN 1339-2271. Available on Internet: https://www.ceitgroup.eu/sk/kto-sme/proin
  journal

  journal

 7. Transfer technológií bulletin. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR. 4x ročne. Available on Internet: http://nptt.cvtisr.sk/sk/transfer-technologii-bulletin.html?page_id=282
  journal

  journal