Search results

Records found: 482  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0002526 xkni^"
 1. MESARČÍK, Matúš - MÓRO, Róbert - KOMPAN, Michal. Analýza vybraných právnych úprav navrhovaných Európskou komisiou a technologických riešení vo vzťahu k šíreniu dezinformácií a správaniu sa online platforiem. Bratislava : Kempelenov inštitút inteligentných technológií, 2022. 64 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. JANKOVÁ, Mária. Vybrané výsledky z výskumu zameraného na používanie internetu, online aktivity a potencionálne riziká z pohľadu žiakov základných a stredných škôl. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. 35 s. ISBN 978-80-8240-028-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2. zcela přepracované vydání. Praha : GRADA Publishing, 2019, dotisk 2021. 328 s. ISBN 978-80-271-0787-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Moderní marketingová komunikace

  book

 4. STANĚK, Peter et al. Spoločnosť budúcnosti : možnosti konvergencie a integrácie v budúcnosti. I. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 267 s. ISBN 978-80-571-0445-2. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  Spoločnosť budúcnosti

  book

 5. Marketing and Smart Technologies : Proceedings of ICMarkTech 2020. Singapore : Springer, 2021. 797 s. ISBN 978-981-33-4182-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. JANKOVÁ, Mária. Význam internetu a sociálnych sietí v živote žiakov základných a stredných škôl. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. 77 s. ISBN 978-80-89965-35-9. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 7. VAŠKOVÁ, Linda. Interaktívny marketing ako moderný prístup k trhu a k zákazníkovi : dizertačná práca. Školiteľ: Ferdinand Daňo. Bratislava, 2020. 146 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. JANKOVÁ, Mária. Prevencia a riešenie šikanovania a kyberšikanovania v základných a stredných školách z pohľadu koordinátorov prevencie. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. 38 s. ISBN 978-80-89965-41-0. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 9. JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 3. aktualizované vydání. Brno : Computer Press, 2020. 344 s. ISBN 978-80-251-5016-0. [Copy count : 4, currently available 1, at library only 2]
  Internetový marketing

  book

 10. HASAN, Jamal. Základy e-commerce. Recenzenti: Pavol Kita, Attila Pólya. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2020. 134 s. ISBN 978-80-223-5069-3. [Copy count : 9, currently available 6, at library only 3]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.