Search results

 1. Študentská vedecká aktivita 2018. Študentská vedecká aktivita 2018 : zborník prác študentov : 12. 4. 2018, [Banská Bystrica, Slovensko] [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. CD-ROM [80 s.]. ISBN 978-80-557-1401-1. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  electonic book

  electonic book

 2. DUŠEK, Jiří. Kapitál v 21. století – teoretické a praktické aspekty [elektronický zdroj]. Recenzenti: Marie Hesková, Ladislav Skořepa. 1. vydání. České Budějovice : VŠERS, 2018. online 144 s. ISBN 978-80-7556-031-5.
  electonic book

  electonic book

 3. Great regional awakening: new directions. RSA annual conference. Great regional awakening: new directions : [book of abstracts] : [RSA] annual conference 2017 : 4th - 7th june 2017, Trinity College Dublin, Ireland [elektronický zdroj]. 1st ed. [Falmer Brighton] : [Regional Studies Association], 2017. online [252 s.].
  electonic book

  electonic book

 4. 25th EBES Conference - Berlin. Conference. 25th EBES Conference - Berlin : Program and Abstract Book : May 23-25, 2018, Berlin, Germany [elektronický zdroj]. 1st edition. Istanbul : EBES, 2017. CD-ROM [220 s.]. ISBN 978-605-67622-3-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. EBES. Conference. 10th EBES Conference - Istanbul : proceeding CD : may 23 - 25, 2013 : Istanbul, Turkey [elektronický zdroj]. [Istanbul] : [Eurasia Business and Economics Society], [2013]. CD-ROM [1141 s.]. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. Ekonomické, sociálne, environmentálne a legislatívne aspekty spoločensky zodpovedného podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, sociálne, environmentálne a legislatívne aspekty spoločensky zodpovedného podnikania I. : [zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 13. október 2011 Banská Bystrica] [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2011. CD-ROM [530 s.]. VEGA 1/0275/09. ISBN 978-80-557-0268-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 7. WEO sampler: 10 hotly debated issues [elektronický zdroj]. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. CD-ROM. World economic and financial surveys. ISBN 978-1-58906-721-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book