Search results

 1. Social Impact Investment 2019 : The Impact Imperative for Sustainable Development. Paris : OECD, 2019. 243 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/development/social-impact-investment-2019_9789264311299-en> ISBN 978-92-64-31128-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Opportunities for All : A Framework for Policy Action on Inclusive Growth. Paris : OECD, 2018. 196 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/opportunities-for-all_9789264301665-en> ISBN 978-92-64-30165-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. The Mediterranean Middle East and North Africa 2018 : Interim Assessment of Key SME Reforms. Torino : European Training Foundation ; Paris : OECD ; Brussel : European Union, 2018. 167 s. SME Policy Index. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/development/the-mediterranean-middle-east-and-north-africa-2018_9789264304161-en> ISBN 978-92-64-30415-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. HOSP, Julian. Kryptomeny : jednoducho a zrozumiteľne. Preložili: Miroslava Čelinská, Anna Harská. 1. vydanie. Bratislava : Tatran, 2018. 172 s. ISBN 978-80-222-0945-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Is the Last Mile the Longest? Economic Gains from Gender Equality in Nordic Countries. Paris : OECD, 2018. 91 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/is-the-last-mile-the-longest-economic-gains-from-gender-equality-in-nordic-countries_9789264300040-en> ISBN 978-92-64-30003-3. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 6. KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku. 3. rozšíř. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 328 s. ISBN 978-80-7380-646-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Finanční analýza a řízení podniku

  book

 7. OECD economic surveys: Portugal 2017 : february 2017. Volume 2017/2. Paris : OECD, 2017. 136 s. OECD economic surveys. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-portugal-2017_eco_surveys-prt-2017-en> ISBN 978-92-64-26924-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Mobilising bond markets for a low-carbon transition. Paris : OECD, 2017. 131 s. Green finance and investment. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/mobilising-bond-markets-for-a-low-carbon-transition_9789264272323-en> ISBN 978-92-64-27231-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. OECD territorial reviews: Sweden 2017 : monitoring progress in multi-level governance and rural policy. Paris : OECD, 2017. 218 s. OECD territorial reviews. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews-sweden-2017_9789264268883-en> ISBN 978-92-64-26887-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. ŠRÁMKOVÁ, Alice - KŘIVÁNKOVÁ, Martina. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 7. aktual. vyd. Praha : Institut certifikace účetních, 2017. 334 s. Vzdělávání účetní profese v ČR. ISBN 978-80-87985-10-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book