Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0002580 xcla^"
 1. DILSKÝ, Slavomír. Trendy v počítačovej simulácii v spojení s projektovaním výrobných systémov. In Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment. - Žilina : SLCP, 2012. ISSN 1335-5961, 2012, roč. 13, č. 2, s. 42-43.
  article

  article

 2. STREJČEK, Jan. Dodavatel/odběratel z pohledu systémového vztahu. In Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment. - Žilina : SLCP, 2012. ISSN 1335-5961, 2012, roč. 13, č. 3, s. 43-45.
  article

  article

 3. KUPKA, Marián. Inovácia služieb hra Milk Run = vysoké úspory. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 4, s. 18-19.
  article

  article

 4. POLÁŠEK, Ivan. Návrat P., Bieliková M., Beňušková Ľ., Kapustík I. a Unger.: Umelá inteligencia, STU Bratislava, 2002. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2003. ISSN 1336-3514, 2003, roč. 1, č. 1, s.173-175. Recenzia na: Umelá inteligencia / P. Návrat ... [et al.]. - Bratislava : STU, 2002.
  article

  article

 5. VÍTEK, Miloš. Systémový přístup k evropské integraci. In E + M. Ekonomie a management : odborný ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2003. ISSN 1212-3609, 2003, roč. 6, č. 2, s. 6-8.
  article

  article

 6. VOŘÍŠEK, J. Současné problémy systémové integrace. In Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele. - Praha : Economia, 1996. ISSN 0026-8720, 1996, roč. 31, č. 2, s. 36-40.
  article

  article

 7. VÍTEK, M. Systémové inženýrství u nás. In Moderní řízení, 1995, roč. 30, č. 2, s. 62-65.
  article

  article

 8. SLAMKOVÁ, E. - CHROMJAKOVÁ, Felicita. Aplikácia top-down stratégie v projektovom manažmente. In Podniková organizace, 1995, roč. 49, č. 9, s. 22-25.
  article

  article

 9. KAZDOVÁ, Alena. Proměny managementu : Systémy a informace. In Ekonom, 1995, roč. 39, č. 9, s. 37-38.
  article

  article

 10. BAJER, T. - OBRŠÁLOVÁ, I. - TOMÁŠKOVÁ, H. Systémové řešení problémů životního prostředí. In Podniková organizace, 1992, roč. 46, č. 11, s. 338-341.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.