Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0002580 xpca^"
 1. HYRÁNEK, Eduard - GRELL, Michal - NAGY, Ladislav. Model HGN. In VVV – VZDELÁVANIE VEDA VÝSKUM. - Bratislava : Občianske združenie Vzdelávanie–Veda–Výskum, 2016, 2016, p. [1-5] [2 NS] online. VEGA 1/1071/12, VEGA 1/0067/15. 1/1071/12, VEGA, Nové trendy v oblasti rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na hodnotu podniku.
  article

  article

 2. ALEXY, Július - ALEXY, Martin. Umelá inteligencia a jej aplikácia v rozhodovacom procese. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, December 2013, roč. 6, č. 4, s. 113-120. ITMS 26240120032. 26240120032, ITMS, Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí.
  article

  article

 3. KITA, Pavol. [Systémové inžinierstvo kvality - zabezpečenie kvality vo vybraných odvetviach obchodu a priemyslu]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 17, s. 168-169. Recenzia na: Systémové inžinierstvo kvality - zabezpečenie kvality vo vybraných odvetviach obchodu a priemyslu / Lacková, A. ; Jurkovičová, L. - Bratislava : Ekonóm, 2011.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.