Search results

 1. BEDNÁROVÁ, Lucia. The Impact of regional policy of water management conditions. In Economic development of region with an impact on quality of life. the scientific-technical conference. Economic development of region with an impact on quality of life : proceedings of the scientific-technical conference, 20.4.2016, Užhorod. - Ukrajina : Lira print, 2016. ISBN 978-617-596-232-9, s. 14-21.
  article

  article

 2. MICHALOVÁ, Valéria. Základná infraštruktúra ako súčasť valorizácie prostredia pre cestovný ruch. In Valorizácia prostredia pre služby cestovného ruchu : medzinárodná konferencia. - Bratislava : NITVV, 2003. ISBN 80-968342-4-X, s. 147-149.
  article

  article

 3. MAJDÚCHOVÁ, Helena. Ochrana hospodárskej súťaže a postavenie prirodzených monopolov v ekonomike Slovenskej republiky. In Ekonomický časopis = Journal of economics. ISSN 0013-3035, 1995, roč. 43, č. 4, s. 257-269.
  article

  article