Search results

Records found: 504  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0002681 xpca^"
 1. GREŽO, Matúš - HANÁK, Róbert. Entrepreneurial Experience and Venture Success: A Comprehensive Meta-analysis of Performance Determinants. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. - Nowy Targ : Cognitione Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science. ISSN 2299-7075, 2024, vol. 20, no. 1, pp. 5-29. VEGA 1/0767/21.
  article

  article

 2. HARMAN, Jakub. Gender Pay Gap in the Slovak Labour Market. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 0323-262X, 2023, roč. 52, č. 1, s. 29-47. VEGA 1/0037/20.
  article

  article

 3. Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023. Konferencia. Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023. Editor: Roman Lacko ; recenzenti: Henrieta Pavolová, František Pollák, Marek Szajt. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. CD-ROM 255 s. [12,75 AH]. ISBN 978-80-225-5057-4. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 4. REMEŇOVÁ, Katarína - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Can Human Capital Index Serve As A Blueprint for Economic Growth of The EU – Countries? In 41st IBIMA International Conference. Communications of International Proceedings : Research in Economics, Finance, and Accounting: 41ECO 2023. - King of Prussia : IBIMA Publishing, 2023. ISSN 2994-2403, pp. 1-7. VEGA 1/0582/22.
  article

  article

 5. RESHETNIKOVA, Iryna - LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Problémy formovania ľudského kapitálu v podmienkach vojny a povojnového zotavovania ekonomiky. In RELIK 2023 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2023 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. - Praha ; Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2023. ISBN 978-80-245-2499-3, s. 327-340. VEGA 1/0561/21.
  article

  article

 6. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - REMEŇOVÁ, Katarína. Development of Human Capital and Its Impact on Creative Industries in Slovakia. In European Forum of Entrepreneurship 2023. International Scientific Conference. European Forum of Entrepreneurship 2023 : "Business Environment in a Whirlwind of Turbulent Changes“. - Praha : NEWTON College, 2023. ISBN 978-80-87325-68-1, pp. 82-86. VEGA 1/0582/22.
  article

  article

 7. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - REMEŇOVÁ, Katarína - MAJDÚCHOVÁ, Helena. Mapping Human Capital Index and Cultural and Creative Industries Performance: A Comparative Analysis Across European Regions. In Global Business Conference 2023. Doing Business in a Disrupted World. Global Business Conference 2023 Proceedings : Doing Business in a Disrupted World, Sep 27th-30th 2023, Zagreb, Croatia. - Zagreb : Innovation Institute, 2023. ISSN 1848-2252, p. 6.
  article

  article

 8. MATULČÍKOVÁ, Marta et al. Selected Factors Influencing Employee Work Performance in Enterprises. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8309, 2023, vol. 12, no. 3, pp. 1668-1676.
  article

  article

 9. HRNČIAR, Michal. Sektor stavebníctva má plán na riešenie výziev trhu práce do roku 2030. In Strechár : časopis Cechu strechárov Slovenska. - Bratislava : Cech strechárov Slovenska, 2022. ISSN 2729-8345, marec 2022, roč. 23, č. 1, s. 53 online.
  article

  article

 10. KOCÚROVÁ, Nina - FOLTÍNOVÁ, Ľubica - HANÁK, Róbert. Ľudský kapitál a jeho stabilizácia vo vybranom podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4992-9, s. 160-168. VEGA 1/0767/21.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.