Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0002782 xcla^"
 1. ŠEDIVÝ, Marián. Využitie algoritmu včelej kolónie pri riešení optimalizačných úloh. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2013. ISSN 1338-6468, 2013, č. 1, s. 65-72.
  article

  article

 2. PELIKÁN, Jan. Lagrangian relaxation of the container transportation problem. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní : 7. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2001. ISBN 80-225-1382-2, s. 540-545.
  article

  article

 3. WALTEROVÁ, L. K některým možnostem odhadu statistických závislostí. In Statistika, 1995, roč. 32, č. 3, s. 118-123.
  article

  article

 4. ROGER, P. Options et complétude des marchés. In Revue économique, 1991, roč. 42, č. 5, s. 787-800.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.