Search results

 1. Bezpečná společnost 2018. Mezinárodní kolokvium. Bezpečná společnost 2018 : sborník příspěvků, mezinárodní kolokvium, České Budějovice, 28. – 29. listopadu 2018 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Jiří Pokorný, Alena Oulehlová. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VSERS, 2018. online 115 s. ISBN 978-80-7556-038-4. ISSN 2533-6223.
  electonic book

  electonic book

 2. Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World : Volume of Scientific Papers [elektronický zdroj]. Reviewers: Marian Duczmal, Olexandr Nestorenko, Stanislav Filip. 1st Edition. Opole : Publishing House WSZiA, 2018. online 770 s. ISBN 978-83-946765-1-3.
  electonic book

  electonic book

 3. Changing the world: challenges, opportunities and responsibilities. International conference on social sciences and humanities. Changing the world: challenges, opportunities and responsibilities : book of abstracts : [2nd] international conference on social sciences and humanities : 12-14 may 2017, Skopje, Macedonia [elektronický zdroj]. 1st ed. Skopje : International Balkan University, 2017. online [127 s.]. ISBN 978-608-65137-6-4.
  electonic book

  electonic book

 4. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-30.6.2017, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. Recenzenti: Vincent Jakub, Aneta Bobenič Hintošová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [135 s.]. ISBN 978-80-225-4447-4. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. Modern problems of improve living standards in a globalized world. International scientific and practical internet-conference. Modern problems of improve living standards in a globalized world : [conference proceedings of the] 2nd international scientific and practical internet-conference : Opole - Berdyansk - Tbilisi - Slovyansk - Kropyvnytsky : december 8, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Opole : Publishing House WSZiA, 2017. online [499 s.]. ISBN 978-83-62683-68-0.
  electonic book

  electonic book

 6. Sprachkompetenz in der Wissenschaft : zborník vedeckých prác / Sammelband wissenschaftlicher Arbeiten [elektronický zdroj]. Recenzenti: Thorsten Eidenmüller, Ondrej Botek ... [et al.]. 1. vyd. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave, 2015. CD-ROM [192 s.]. ISBN 978-80-8082-862-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Sprachkompetenz in der Wissenschaft

  electonic book

 7. HROMÁDKA, Rudolf. Diplomatická prax a protokol : príručka na CD-R [elektronický zdroj]. Piešťany : Infocentrum Medzinárodného klubu SR, 2014. CD-ROM [79 s.]. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 8. HROMÁDKA, Rudolf. Manažérska etiketa, imidž a rétorika : príručka na CD-R [elektronický zdroj]. Piešťany : Infocentrum Medzinárodného klubu SR, 2014. CD-ROM [73 s.]. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 9. Nízkonákladová marketingová vícevrstevnatá komunikace [elektronický zdroj]. 3. uprav. vyd. Praha : Adart, 2013. CD-ROM [434 s.]. Edice J@K. ISBN 978-80-87829-00-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 10. Vědecký výzkum a výuka jazyků v komunikační sebereflexe a kompetence. Mezinárodní konference. Vědecký výzkum a výuka jazyků v komunikační sebereflexe a kompetence : sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference : 13. 11. 2013 Hradec Králové [elektronický zdroj]. Hradec Králové : Katedra aplikované lingvistiky, Fakulta informatiky a managementu, 2013. CD-ROM [274 s.]. ISBN 978-80-7435-323-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book