Search results

 1. Slovensko v EÚ 2018 - Mladá generácia. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 50 s. ISBN 978-80-8121-620-6.
  electonic book

  electonic book


 2. Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za rok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 94 s. Regionálne štatistiky.
  electonic book

  electonic book


 3. Naše regióny 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 41 s. ISBN 978-80-8121-674-9.
  electonic book

  electonic book


 4. Global Business Practices: Communication, Leadership, Negotiations and Ethics. Reviewers: Radoslav Štefančík, Tompos Anikó. 1st edition. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. 256 s. Probleme und Chancen der Globalisierung, Band 12. ISBN 978-3-339-10052-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 5. OKRUHLICA, František - ŠEBEJOVÁ, Katarína - DEBNÁR, Milan. Výročná správa. Recenzenti: Štefan Majtán, Ľuboš Vančo. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 196 s. ISBN 978-80-7598-094-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book


 6. Integrované systémy manažérstva: veda - prax -výučba : zborník vedeckých statí. Recenzenti: Štefan Čarnický, Paulína Krnáčová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 77 s. VEGA 1/0670/16, KEGA 026EU-4/2018, VEGA 1/0251/17. ISBN 978-80-225-4576-1. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  electonic book

  electonic book


 7. CORPAS, Jaime et al. AULA Internacional 4 B2.1 : curso de Español. Coordinación pedagógica: Neus Sans. nueva edición. Barcelona : difusión, 2014, reimpresión: septiembre 2017. 157 s. ISBN 978-84-15620-85-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book


 8. BAWDEN, David - ROBINSON, Lyn. Úvod do informační vědy. Překlad: Michal Lorenz... [et al.]. Doubravník : FLOW, 2017. 451 s. ISBN 978-80-88123-10-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 9. HANISCH, Horst. Das große Buch der Rhetorik 2100 : tacheles reden; Präsentieren, manipulieren und überzeugen; Gesprächsrunden moderieren; Körpersprache entschlüsseln. Norderstedt : Books on Demand, 2017. 332 s. ISBN 978-3-7431-1231-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 10. OECD Development Co-operation Peer Reviews: Slovenia 2017. Paris : OECD, 2017. 108 s. OECD Development Co-operation Peer Reviews. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-slovenia-2017_9789264279308-en> ISBN 978-92-64-27929-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book