Search results

 1. Global Business Practices: Communication, Leadership, Negotiations and Ethics. Reviewers: Radoslav Štefančík, Tompos Anikó. 1st edition. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. 256 s. Probleme und Chancen der Globalisierung, Band 12. ISBN 978-3-339-10052-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za rok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 94 s. Regionálne štatistiky.
  electonic book

  electonic book

 3. Naše regióny 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 41 s. ISBN 978-80-8121-674-9.
  electonic book

  electonic book

 4. Slovensko v EÚ 2018 - Mladá generácia. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 50 s. ISBN 978-80-8121-620-6.
  electonic book

  electonic book

 5. OKRUHLICA, František - ŠEBEJOVÁ, Katarína - DEBNÁR, Milan. Výročná správa. Recenzenti: Štefan Majtán, Ľuboš Vančo. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 196 s. ISBN 978-80-7598-094-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 6. BENČIKOVÁ, Dana - MALÁ, Denisa. Communication Across Cultures for Future Managers. Reviewers: Daniela Breveníková, Jaroslav Ďaďo. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 243 s. ISBN 978-80-557-1467-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. National Risk Assessments : A Cross Country Perspective. Paris : OECD, 2018. 301 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/national-risk-assessments_9789264287532-en> ISBN 978-92-64-28752-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. MOSNEAGA, Valeriu - FILIPEC, Ondřej - MIHALIK, Jaroslav. How to Teach: Migration and Migration Policy in the EU. 1st Edition. Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2018. 39 s. ISBN 978-80-8105-947-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Understanding the Drivers of Trust in Government Institutions in Korea. Paris : OECD, 2018. 190 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/understanding-the-drivers-of-trust-in-government-institutions-in-korea_9789264308992-en> ISBN 978-92-64-30898-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. SÁNCHEZ PRESA, Mónica. El lenguaje académico en el entorno universitario. Recenzenti: Mária Spišiaková, Silvia Vertanová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2018. 121 s. KEGA 029EU-4/2016. ISBN 978-80-223-4656-6. [Copy count : 7, currently available 5, at library only 1]
  book

  book