Search results

 1. 2016 ,č. 9-10. Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. Bratislava : EKONÓM, 2016. 2x ročne. ISSN 1338-6743 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 2. 2015 ,č. 7-8. Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. Bratislava : EKONÓM, 2015. 2x ročne. ISSN 1338-6743 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 3. 2014 ,č. 5-6. Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. Bratislava : EKONÓM, 2014. 2x ročne. ISSN 1338-6743 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 4. 2013 ,č. 3-4. Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. Bratislava : EKONÓM, 2013. 2x ročne. ISSN 1338-6743 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 5. 2012 ,č. 1-2. Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. Bratislava : EKONÓM, 2012. 2x ročne. ISSN 1338-6743 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal