Search results

Records found: 46  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0002814 xcla^"
 1. FETZER, Joel S. Anti-Corruption Attitudes in Post-Communist Slovakia: "Hellfire and Deviance" or Political Socialization? In Slovak Journal of Political Sciences. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2023. ISSN 1335-9096, 2023, vol. 23, no. 1, pp. 5-26.
  article

  article

 2. KUNŠTÁT, Daniel. Svědectví o komunismu: Pět "mentalit" pamětníků. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2023. ISSN 0049-1225, 2023, roč. 55, č. 3, s. 293-319.
  article

  article

 3. KLUKNAVSKÁ, Andrea. Idea ľudového družstevníctva a socializácia vidieka. In Štát a právo : [vedecko-teoretický časopis]. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2022. ISSN 2644-643X, 2022, roč. 9, č. 4, s. 226-241.
  article

  article

 4. SMOLÍK, J. - ZEMANOVÁ, Michaela. Politický vývoj Kubánské republiky v letech 2000–2021. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2022. ISSN 1336-1562, 2022, roč. 20, č. 4, s. 299-326.
  article

  article

 5. KASPROWICZ, Tomasz. 30 Years of Freedom in CEE: Various Paths and Destinations. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2019. ISSN 2391-7083, 2019, no. 11, s. 4-18.
  article

  article

 6. NOHEJL, Jiří. Informal Institutions and Decentralization of Governance. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2018. ISSN 2391-7083, 2018, no. 9, s. 24-39.
  article

  article

 7. MYŠIČKA, Stanislav. Lidový nacionalizmus a čínská zahraniční politika. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2018. ISSN 0323-1844, 2018, roč. 53, č. 1, s. 41-56.
  article

  article

 8. LYONS, Pat - KUDRNÁČ, Aleš. Was Life Good in Communist Czechoslovakia? An Empirical Test of Halbwachs‟s Theory of Collective Memory. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. ISSN 0049-1225, 2018, roč. 50, č. 3, s. 289-310.
  article

  article

 9. DALBERG, Dirk Mathias. Materializmus a machiavellizmus. Pohľad Miroslava Kusého na československú spoločnosť v období normalizácie. In Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2018. ISSN 1337-8163, 2018, roč. 11, č. 2, s. 32-49.
  article

  article

 10. PRESSBURG, Adrian Peter. Čína chce obnoviť svoju niekdajšiu imperiálnu veľkosť. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 9. novembra 2017, roč. 27, č. 45, s. 50-53.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.