Search results

Records found: 22  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0002814 xpca^"
 1. ŠTEFANČÍK, Radoslav - SERESOVÁ, Katarína. Studená vojna v dobovej tlači. Pohľady západných a východných médií na emigrantov z Československa. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3502, 2021, roč. 16, č. 1, s. 57-72 online. KEGA 015EU-4/2019.
  article

  article

 2. MAIER, Tomas. Jazyk představitelů a novinářů ČSSR v období Pražského jara 1968. In Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VI. : zborník príspevkov zo 6. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 6th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4860-1. ISSN 2729-8981, s. 256-265 online.
  article

  article

 3. AUGUSTÍN, Michael. Ten Years of the Radical Left and Left-Wing Milieu in Slovakia. In Radical in Diversity : Europe's Left 2010-2020. - London : The Merlin Press, 2021. ISBN 978-0-85036-769-0, pp. 236-250.
  article

  article

 4. MAIER, Tomas. Jazyk oficiálních míst a tisku v Československu za Pražského jara 1968. Část I. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 190-198.
  article

  article

 5. MAIER, Tomas. Jazyk oficiálních míst a tisku v Československu na pozadí listopadu 1989. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. : zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4641-6, s. 201-214 online.
  article

  article

 6. SPIRIDON, Vasile. Literatura de „frontieră“ a lui Gib I. Mihăescu (romanul Rusoaica) : În drum spre Chişinău. In Un veac de conflagraţii. Conferinţă ştiinţifică internaţională. Un veac de conflagraţii: Realitate şi ficţiune : conferinţă ştiinţifică internaţională, ediţia a VII-A, Chişinău, 8 iunie 2018. - Chişinău : Pontos, 2019. ISBN 978-9975-72-366-4, p. 31-39.
  article

  article

 7. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Jazyk politických hesiel na Kube. In Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi. - Plzeň : Nakladatelství Fraus. ISSN 1210-0811, 2019, roč. 62, č. 2, s. 19-28.
  article

  article

 8. CIBUĽA, Adam. Nová čínska zahraničná politika v ére Si Ťin-pchinga. - registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 105-109 online. EDGE 692413.
  article

  article

 9. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Vom shwarzen Loch Europas zum Tatra-Tiger - von der Diktatur zur Scheindemokratie. In Zeitspuren : Gedanken zum 25-jährigen Bestehen der Slowakei. - Oldenburg : Schardt, 2018. ISBN 978-3-96152-189-0, s. 19-43 [1,13 AH].
  article

  article

 10. ŠKVRNDA, František. Svet viac ako štvrťstoročie bez ZSSR (3). In Slovo - online verzia. - Bratislava : Klub Nového slova, 2017. ISSN 1336-2984, 18.9.2017, s. [1-4] online.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.